Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Homocystein a lipidové spektrum u dětí a mladistvých s juvenilní idiopatickou artritidou

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 1.12.2011

Homocystein a lipidové spektrum u dětí a mladistvých s juvenilní idiopatickou artritidou

Homocystein (Hcy) je aminokyselina odvozená z esenciální aminokyseliny methioninu při jeho přeměně na cystein. Jeho koncentrace v plazmě se zvyšuje v průběhu dospívání, souvisí s genetickými aspekty, životním stylem, metabolismem lipidů a kyseliny listové, užíváním léků a chronickými onemocněními. Hcy má ve zvýšené koncentraci toxický účinek na cévní endotel a je rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárního onemocnění, časnou mozkovou příhodu a venózní trombózu. Toto riziko se ještě zvyšuje v kombinaci s dalšími rizikovými faktory, jako jsou chronická onemocnění a dyslipidémie. Studie byla zaměřena na zhodnocení plazmatické koncentrace homocysteinu u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA), jeho korelaci s terapií methotrexátem (MTX), hladinou kyseliny listové a vitaminu B12 a dyslipidémií.

Metodika

Do studie bylo zahrnuto 51 dětí a mladistvých s JIA (37 dívek, průměrný věk 11,2, rozmezí 2,3–17 let), kontrolní skupinu tvořilo 52 zdravých kontrol (42 dívek, průměrný věk 12,5, rozmezí 3–18 let). 32 pacientů užívalo každý týden MTX (průměrná dávka 0,1–1 mg/kg). Byly odebrány krevní vzorky k vyšetření sedimentace erytrocytů, CRP, plazmatické hladiny homocysteinu, vitaminu B12 a kyseliny listové, dále k vyšetření lipidového metabolismu (triglyceridy, cholesterol, HDL, LDL, VLDL). Pro statistické zpracování byla za zvýšenou koncentraci homocysteinu považována hodnota ≥ 12,56 μmol/l, což odpovídá 90. percentilu zdravých kontrol.

Výsledky

Průměrná hodnota koncentrace Hcy byla 9,3 ± 3,16 μmol/l u pacientů s JIA a 8,9 ± 2,42 μmol/l u zdravých kontrol (p = 0,615). Vyšší koncentrace byla pozorována ve skupině 13–18 let u pacientů i zdravých kontrol (p > 0,001). Nebyly pozorovány signifikantní rozdíly v nálezech pacientů užívajících MTX. Hladiny vitaminu B12 byly normální u pacientů s JIA i u zdravých kontrol, hladina kyseliny listové byla zvýšená u pacientů s JIA (p < 0,001). U pacientů s JIA byla zároveň snížená hladina HDL (p = 0.007), naopak hladina VLDL (p = 0,014) a triglyceridů (p = 0,001) byla vyšší u zdravých kontrol. Nebyla nalezena korelace mezi hladinou Hcy, klinickým stavem, sedimentací erytrocytů a CRP.

Pacienti s juvenilní idiopatickou artritidou v naší studii nevykazovali signifikantně zvýšenou koncentraci homocysteinu v plazmě i přes užívání methotrexátu, pravděpodobně pro doplňování terapie kyselinou listovou.

(nami)

Zdroj: Marcela Gonçalves, et al. Homocysteine and lipid profile in children with Juvenile Idiopathoc Arthritis. Pediatric Rheumatology. 2007; 5: 2; doi:10.1186/1546-0096-5-2

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv etanerceptu na srdeční funkce a lipidový profil u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou

Je obecně známo, že pacienti s revmatoidní artritidou (RA) mají vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Účinnost etanerceptu, inhibitoru tumor nekrosis faktoru alfa, v terapii RA byla již úspěšně dokladována.

Riziko vzniku diabetu u pacientů s revmatoidní artritidou – nižší incidence při léčbě antiTNF

Problematikou incidence diabetu u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) se ve své nedávno publikované práci blíže zabývali američtí vědci. Autoři zmiňované práce se zaměřili na možnou asociaci mezi použitím antiTNF terapie a rizikem rozvoje diabetu u pacientů s RA.

Riziko septické artritidy u pacientů s revmatoidní artritidou a účinnost terapie anti-TNF

Septická artritida (SA) je závažným onemocněním, které i přes adekvátní a včasnou terapii může vést k ireverzibilnímu poškození kloubů. Mortalita se zde pohybuje kolem 10 %.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy