Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Faktory, které u pacientů rozhodují o výběru konkrétní biologické léčby

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 16.5.2016

Faktory, které u pacientů rozhodují o výběru konkrétní biologické léčby

Biologická léčba je u pacientů s revmatoidní artritidou volena čím dál častěji. Znalosti o tom, co motivuje pacienty, aby dali přednost konkrétnímu preparátu, jsou však velmi omezené, protože výzkumy se dodnes soustředily především na to, co motivuje k výběru lékaře.

Rozdíl je v pohodlí?

Je prokázáno, že mezi jednotlivými anti-TNF preparáty nejsou významné rozdíly v klinické účinnosti ani nežádoucích účincích. Přesto jsou však jednotlivá léčiva pacienty často vnímána dosti rozdílně. A to je důležité, protože při rozhodování hrají reference od ostatních pacientů důležitou roli.

Čím jsou ale tyto rozdíly způsobeny? Zdá se, že je to hlavně rozdílnou formou podání − injekčně nebo v infuzi. Infuze jsou pohodlnější pro pacienty, pro které je samostatná aplikace injekce problémem. Na druhou stranu se však musejí vyrovnat s jiným nepohodlím, jež představuje pravidelné dojíždění do zdravotnického zařízení a s tím spojené náklady (včetně pracovní neschopnosti).

Pokud je pacient schopen překonat nepříjemný pocit ze samostatné aplikace injekce, může profitovat ze soběstačnosti, která je typickou součástí injekční léčby. Ušetří čas i peníze, někdy však může mít potíže s nežádoucími účinky. S podkožními injekcemi těchto biologik je totiž spojeno pálení či bolest v místě vpichu, a to až u 15−20 % aplikací. 

Výzkum zacílený na motivaci při výběru konkrétního biologika

Nedávno se v USA uskutečnil výzkum, který se pokusil vnést světlo do motivace pacientů k výběru konkrétního biologika, objasnit skutečnou prevalenci nežádoucích účinků u podkožních injekcí a srovnat reference pacientů na etanercept a adalimumab. Studie byla započata se 242 pacienty, kteří poskytli vstupní data, půlroční sledování však dokončilo pouze 187 probandů.

Účastníci výzkumu se podíleli na výběru biologika, kterým budou léčeni pro revmatoidní artritidu. Ti, kteří dali přednost infuzní terapii, v 92 % případů uvedli, že mají odpor k jehlám či injekcím obecně, a v 16 %, že nejsou schopni injekci aplikovat sami sobě. U injekční skupiny činila incidence pálení a bolesti místa vpichu 70 %, 41 % pacientů mělo příznaky síly 2/10 až 5/10 (mírné) a 29 % mezi 6/10 a 10/10 (silné). Celkově jmenovalo jako hlavní nevýhodu injekčního podání biologické léčby pálení a bolest v místě vpichu nebo problém s jehlami 44 % pacientů. Po 6 měsících léčby ale kvůli bolesti v místě vpichu změnila přípravek pouhá 2 % pacientů a pouze 1 % z tohoto důvodu přešlo na infuzní podávání. To překvapivě není velký počet a zdá se, že navzdory vysoké prevalenci tyto příznaky ke změně léčby nevedou.

Nižší míra pálení a bolesti v místě vpichu u etanerceptu

Medián stupně pálení a bolesti v místě vpichu činil u adalimumabu 5/10 a u etanerceptu 3/10 (p = 0,02). V multivariantní analýze byl stoupající stupeň pálení a bolesti asociován s dobou trvání revmatoidní artritidy (OR 1,26; 95% CI 1,04–1,53), mladším věkem (OR 0,69; 95% CI 0,57–0,83) a použitím adalimumabu ve srovnání s etanerceptem (OR 3,23; 95% CI 1,21–8,62).

(pez)

Zdroj: Navarro-Millán I., Herrinton L. J., Chen L. Comparative effectiveness of etanercept and adalimumab in patient reported outcomes and injection-related tolerability. PLoS One 2016 Mar 23; 11(3): e0149781; doi: 10.1371/journal.pone.0149781.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

The Clinical Relevance of Drug Immunogenicity

Přednáška paní doktorky Sandry Garces na Sympoziu o biologické léčbě

Bezpečnost a efektivita etanerceptu v terapii psoriázy a psoriatické artritidy

V léčbě psoriázy se využívají inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α), mezi něž se řadí i etanercept. V následujícím článku budou představeny výsledky studií, jejichž cílem bylo zhodnotit dlouhodobou bezpečnost a účinky etanerceptu v terapii psoriázy a psoriatické artritidy.

Úspěšná lumbální punkce u pacienta s Bechtěrevovou chorobou − kazuistika

Neuroinfekce jsou stavy potenciálně ohrožující pacientův život. Cílem je tedy rychlé a adekvátní vyšetření a neodkladné zahájení terapie. Klíčovou součástí diagnostiky je lumbální punkce, jež by měla být provedena co nejdříve.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy