Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Doporučení ACR pro léčbu JIA

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 23.5.2011

Doporučení ACR pro léčbu JIA

Americká revmatologická společnost (American College of Rheumatology, ACR) po diskuzích na téma terapeutických možností u juvenilní idiopatické artritidy (JIA) sestavila doporučení s cílem pomoci lékařům řídit zahájení i monitoraci léčby tohoto onemocnění. Tato doporučení vyšla v dubnovém vydání Arthritis Care and Research. Lékaři zde zdůrazňují termín doporučení, nejedná se o guidelines, neboť cílem sdělení je pouze nabídnout zkušenosti a charakter textu není preskriptivní.

Doporučení se soustřeďují na zahájení a bezpečné monitorování rozdílných léků využívaných v léčbě JIA, a to včetně nesteroidních protizánětlivých preparátů, intraartikulárních injekcí kortikoidů, systémových kortikoidů, nebiologických chorobu modifikujících léků, jako je metotrexát, a biologických léků, jako jsou abatacept, anakinra a inhibitory TNF-alfa etanercept, adalimumab a infliximab.

Analýza nicméně nezahrnovala ekonomické dopady léčby a nevěnovala se ani preparátům jako canakinumab, rilonacept a tocilizumab, které nebyly v době analýzy široce dostupné. Doporučení byla postavena na klinických zkušenostech získaných ze systematického průzkumu literatury a na zhodnocení toho, zda benefity z léčby převáží její rizika.

Pacienti jsou rozdělováni do pěti terapeutických skupin:

  • artritida čtyř a méně kloubů,
  • artritida pěti a více kloubů,
  • aktivní sacroiliitida,
  • systémová artritida s aktivními systémovými příznaky a bez aktivní artritidy
  • a systémová artritida s aktivní artritidou a bez aktivních systémových příznaků.

Doporučení zahrnují:

  • užívání kloubních injekcí kortikoidů (triamcinolon hexacetonid) u aktivní artritidy bez ohledu na souběžnou léčbu či JIA léčebnou skupinu,
  • zahájení léčby inhibitory TNF-alfa u dětí s anamnézou artritidy čtyř nebo méně kloubů a signifikantní aktivní artritidy i přes 3 až 6 měsíců léčby metotrexátem,
  • zahájení léčby inhibitory TNF-alfa u dětí s anamnézou artritidy pěti nebo více kloubů a jakékoliv aktivní artritidy po 3 až 6 měsících léčby metotrexátem
  • a zahájení léčby anakinrou u dětí se systémovou artritidou a aktivní horečkou, jejichž léčba vyžaduje druhou medikaci v návaznosti na systémové kortikoidy

(pes)

Zdroj: Arthr Care Res. 2011; 63: 465–482.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kouření snižuje odpověď na časnou léčbu revmatoidní artritidy

Pacienti s časnou fází revmatoidní artritidy (RA), kteří kouří, jsou náchylnější k rozvoji výraznější progrese choroby, která neodpovídá na léčbu metotrexátem ani TNF inhibitory. Studii publikovali švédští lékaři v lednovém vydání Arthritis & Rheumatism. Druhým faktem zmíněným v této studii je to, že ukončení kouření ještě před stanovením diagnózy bylo asociováno s prakticky normální odpovědí na terapii.

Úloha interferonu typu I u autoimunitních a zánětlivých onemocnění

Existující hypotéza, že interferon α (IFNα) hraje ústřední úlohu v patogenezi lupus erythematosus (SLE), byla v nedávných letech několikrát podpořena a klinické studie zabývající se monoklonálními protilátkami proti IFNα u této nemoci právě probíhají. U dalších autoimunitních nemocí charakterizovaných rozsáhlým zánětem a tkáňovou destrukcí je však úloha interferonů typu I méně jasná.

Vliv konkomitantní terapie DMARDs na setrvání na léčbě anti-TNF u pacientů s RA: výsledky z registru biologické léčby Britské revmatologické společnosti

Anti-TNF terapie je nyní rutinně využívána v managementu revmatoidní artritidy u těch pacientů, u nichž selhala léčba chorobu modifikujícími léky (DMARDs). Účinnost anti-TNF byla hodnocena již v řadě randomizovaných kontrolovaných studií (RCT). Nedávné systematické průzkumy prokázaly jejich iniciální účinnost ve srovnání s placebem a navíc metaanalýza třinácti RCT demonstrovala lepší odpověď na tři anti-TNF preparáty (etanercept, infliximab, adalimumab), pokud byly podávány v kombinaci s metotrexátem (MTX), než v monoterapii.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy