Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Biologická léčba u pacientů s psoriázou

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 12.8.2009

Biologická léčba u pacientů s psoriázou

V literatuře se začínají objevovat výsledky dlouhodobých studií účinnosti a bezpečnosti biologické léčby u pacientů s psoriázou. Cílem níže popisované analýzy bylo srovnat podíly pacientů předčasně ukončujících studie u různých druhů biologické terapie v klíčových klinických studiích za účelem zhodnocení a srovnání počtů pacientů, kteří na léčbě jednotlivými biologickými přípravky setrvávají dlouhodobě.

Psoriáza je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje přibližně 3 % celosvětové populace. Psoriáza je většinou diagnostikována před třicátým rokem života a pacienti obvykle potřebují léčbu celoživotní. Ačkoliv jsou konvenční přípravky jako methotrexát, cyklosporin a systémové retinoidy využívané v terapii tohoto onemocnění účinné, jsou současně spojeny se značnou kumulativní toxicitou, což limituje jejich použití.

Pro pacienty je tedy třeba zajistit bezpečnou dlouhodobou terapeutickou možnost. Narůstající znalosti o postižení imunitního systému při psoriáze vedly k objevení biologické léčby, jež zasahuje do specifických imunitních procesů, které při lupénce probíhají. Ve vztahu k již publikovaným studiím se biologická léčba zdá být slibnou nejen vzhledem ke svému bezpečnému profilu a účinnosti, ale také vzhledem k vysokému počtu pacientů, kteří ve studiích po dlouhou dobu setrvávají.

Je samozřejmě obtížné přímo srovnávat podíly pacientů, kteří ukončili studie předčasně v rozdílných dlouhodobých studiích s biologiky, přesto je možné alespoň obecně vysledovat setrvání na jednotlivých přípravcích biologické léčby. Studie kanadských vědců publikovaná v dubnu 2009 se věnuje právě zmíněnému setrvání na dlouhodobé biologické terapii, známému jako „přežívání (setrvání či adherence) na biologické léčbě"..

Analyzovány byly randomizované kontrolované studie využívající biologickou léčbu jako monoterapii pro léčbu psoriázy a trvající více než 24 týdnů. Takových studií bylo vybráno devatenáct. Výstupem pak byly dva grafy – první srovnávající studie v délce více než 30 týdnů a druhý srovnávající studie v délce do 30 týdnů.

Definitivní závěry o tom, který přípravek je spojen s nejnižším podílem přerušení terapie, je obtížné získat vzhledem k rozdílům v počtu pacientů, v dávkovacím schématu či v délce trvání studie. Přesto se jako nejúspěšnější jeví etanercept, a to ve studiích trvajících jak více než 30 týdnů, tak méně než 30 týdnů. To může být způsobeno jednak jeho vyšší účinností, jednak nižším podílem nežádoucích vedlejších účinků.

(pes)

Zdroj: Noiles K, Vender R. Journal of Drugs in Dermatology, 2009(April); 8(4).

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Spondyloartropatie a chronická hepatitida B – účinek anti-TNF terapie

V následující studii jsou předkládány čtyři kazuistiky pacientů se spondyloartropatiemi, přičemž v léčbě tohoto postižení se průlomem stala terapie právě antagonisty TNF

Pacienti s revmatoidní artritidou podléhají častěji revmatoidní kachexii

Přibližně 20 % pacientů s RA mírného stupně trpí zároveň revmatoidní kachexií s dyslipidemií, jak oznamují švédští vědci v březnové online verzi odborného časopisu Arthritis Research & Therapy.

Biologická léčba zlepšuje mikrovaskulární dysfunkci u Běchtěrevovy choroby

U pacientů s ankylozující spondylitidou (Bechtěrevovou chorobou, AS) je většinou narušena mikrovaskulární funkce.Všechny novinky

Odborné centrum

 

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy