Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Změny v léčbě alergiků

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 10.1.2009

Změny v léčbě alergiků

Na trh jsou každoročně uváděny nové léky pro téměř každý medicínský obor a jsou zaváděny nové vyšetřovací postupy. Ani alergologie nezůstává v tomto směru stranou. Některé novinky jsou pouze vylepšenými verzemi léků již zavedených, jiné jsou na zcela novém principu. Pro alergiky bylo v posledních letech na trh uvedeno několik významných preparátů. Byl to například nový lék na astma – inhalační kortikoid Alvesco, který se stává účinným až v plicích, a nemá tedy nežádoucí účinky v dutině ústní a na hlasivkách, dále nová řada léků tlumících alergickou reakci (antihistaminik) Aerius a Xyzal – optické izomery původních molekul, které lépe a pevněji obsazují histaminové receptory, nebo nosní sprej Avamys, který účinkuje i na oční projevy alergie.

Zcela novým lékem s úplně odlišným mechanizmem působení, než jsme dosud v alergologii používali, je Xolair. Tento lék byl v cizině do léčebného schématu bronchiálního astmatu řazen již během let 2003–2005. Jedná se o uměle vyrobené protilátky proti alergickým protilátkám – tzv. monokoklonální anti-IgE protilátky. Jsou určeny ke zlepšení kontroly astmatu u pacientů s těžkým perzistujícím alergickým astmatem. Monoklonální anti-IgE protilátka se váže na část molekuly lidského IgE a tímto zabraňuje vazbě IgE na receptory buněk zúčastněných v rozvoji alergického zánětu.

Léčba Xolairem je indikována u obtížně léčitelných a labilních astmatiků s typem astmatu alergického, IgE zprostředkovaného, kteří mají klinicky vyjádřenou alergickou vazbu na celoroční vzdušné alergeny a alergie u nich byla prokázána prick testem či stanovením alergických protilátek z krve. Při této léčbě dochází nejen ke zlepšení astmatu, ale i dalších přidružených alergií, jako je alergická rýma, zánět spojivek a ekzém. Léčba tímto preparátem tedy vykazuje systémovou biologickou aktivitu a svým komplexním působením zasahuje podstatu alergického onemocnění a všech jeho projevů. Účinek Xolairu na různých etážích alergického procesu podtrhuje zásadní význam IgE protilátek v rozvoji alergického zánětu.

U nás schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv 10. 6. 2008 plnou úhradu tohoto léku pro pacienty starší dvanácti let s těžkým perzistujícím alergickým astmatem, kteří splňují následující kritéria: funkce plic je u nich výrazně postižena, podle parametru naměřeného spirometrií (FEV1) pod 80 %, mají v posledním roce dokumentovány minimálně dvě těžká vzplanutí astmatu navzdory vysokým denním dávkám inhalačních kortikoidů v kombinaci s dalšími léky nebo celkově podávaných kortikoidů.

Pacienti nesmějí kouřit, je nutný průkaz alergie na celoroční vzdušné alergeny kožními testy nebo testy z krve a hladina celkových alergických protilátek u nich musí dosahovat minimálně 30 a maximálně 700 jednotek. Lék se podává v měsíčních intervalech podkožní injekcí. Dávka se řídí výší alergických protilátek a hmotností pacienta. Lék je velmi drahý, cena jedné injekce je 10 980 Kč. Ekonomické propočty však ukazují, že tato cena je vyvážena jeho dobrým účinkem, který zabrání vzplanutí astmatu a opakovaným hospitalizacím na jednotce intenzivní péče.

Léčba se u nás nejprve bude soustředit v centrech pro těžké astma, kde ji budou řídit zkušení odborníci. U pacientů, u kterých se neprokáže dostatečná odezva na léčbu do šestnácti týdnů, bude léčba přerušena.

Zavedení Xolairu do léčby alergického astmatu znamená zavedení zcela nového léčebného principu, který postihuje imunologickou podstatu alergie už od jejího samého počátku. Na rozdíl od jiných léků tedy pouze netlumí zánět, ale přímo zabraňuje jeho vzniku. Časem s nasbíranými zkušenostmi se jistě léčebné spektrum tohoto léku rozšíří i o další indikace a také o vhodné kombinace s jinými léky.

(van)

Zdroj: SZÚ

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Úspěšné otěhotnění při alergii na lidskou seminální tekutinu

Okamžitá přecitlivělost na lidskou seminální tekutinu je popisována stále častěji, zatím ale nemáme o jejím výskytu v populaci přesné údaje. Zdá se, že tato situace je častější, než se v minulosti předpokládalo.

Vliv časné bakteriální kolonizace střeva na tvorbu slizničního imunoglobulinu A a celkovou imunitu

Interakce střevní bakteriální flóry s vyvíjejícím se slizničním imunitním systémem dětí je velmi důležitá pro rozvoj tolerance prospěšných nebo neškodných složek okolního prostředí a potravy. Jedním z hlavních mechanizmů imunitní obrany sliznic je slizniční imunoglobulin A, který je speciálně vybaven pro působení na všech slizničních površích a také v mateřském mléce. Má zajišťovat jednak obranu před škodlivými bakteriemi, ale také toleranci prospěšných bakterií a složek potravy.

Kontakt s myším alergenem a hvízdavé bronchitidy a alergie v prvních sedmi letech života

Souvislost myšího alergenu v domácím prostředí s rozvojem hvízdání, astmatu a alergie v dětství není zatím dobře prozkoumána. Výskyt astmatu v průmyslově vyspělých zemích včetně USA v poslední době stoupá. Více než 80 % dětských astmatiků je alergických na jeden nebo více inhalačních alergenů.Všechny novinky