Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Život v oblasti s vysokou kriminalitou může zhoršovat průběh astmatu u dětí

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 1.5.2011

Život v oblasti s vysokou kriminalitou může zhoršovat průběh astmatu u dětí

Podle závěrů studie prezentované na konferenci Pediatric Academic Societies může kontakt s násilnou kriminalitou u dětí vyvolávat exacerbace astmatu. Již dříve některé výzkumy naznačily, že násilí a stres ovlivňují závažnost dětského astmatu. Do uvedené studie bylo zařazeno 561 dětí s astmatem ve věku 8 až 14 let žijících v Chicagu.

Autoři studie zjišťovali od rodičů nebo pečovatelů dětí úroveň stresu a míru expozice násilí. Zároveň analyzovali data získaná z oddělení chicagské policie a určovali incidenci násilných trestných činů v místě, kde dítě žije. Výsledky ukázaly, že 41 % dětí trpělo středně těžkým nebo těžkým astmatem a 59 % dětí trpělo intermitentním nebo mírným astmatem.

Po úpravě dat s ohledem na věk dětí, pohlaví, rodinnou anamnézu a socioekonomický status se ukázalo, že děti mají téměř dvakrát větší pravděpodobnost středně těžkého až těžkého astmatu, jestliže jejich rodiče nebo pečovatelé uvádějí vysokou úroveň stresu nebo pokud žijí v oblasti s vysokou násilnou kriminalitou. I poté, co byla do hodnocení započítána míra stresu u rodičů nebo pečovatelů dětí, byla vysoká incidence násilných trestných činů stále spojena s výskytem středně těžkého až těžkého astmatu u dětí.

Uvedená studie je pravděpodobně první, která se zabývá vlivem vnímaného a skutečného násilí na dětské astma. Závěry studie naznačují, že riziko těžkého astmatu je více spojeno se skutečnou incidencí násilných trestných činů než s mírou násilí, kterou vnímají a deklarují osoby pečující o děti. Podle autorů studie však není jasné, zda skutečná míra násilí pouze nereprezentuje komplexnější problém, o kterém je známo, že má vliv na výskyt a závažnost astmatu, jako je špatné životní prostředí. Na druhou stranu je rovněž možné, že míra násilí ovlivňuje závažnost astmatu jiným dosud neznámým mechanismem. Dle autorů studie by měli dětští lékaři při péči o děti s astmatem věnovat zvýšenou pozornost prostředí, ve kterém dítě žije.

(vek)

Zdroj: Prezentováno na Pediatric Academic Societies (PAS) Annual Meeting, Vancouver, Canada, dne 1. května 2010.
Dostupné na www.sciencedaily.com

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hodnocení kvality života a její závislost na tíži nemoci u dětí s atopickou dermatitidou

Atopická dermatitida je zánětlivé kožní onemocnění charakterizované červenými papulami či vezikulami ve formě akutní a lichenifikací ve formě chronické. Pacienty trápí svědění, zřetelně viditelné kožní léze, ale i psychologické a společenské důsledky.

Nazální steroidy nebo radiofrekvenční turbinoplastika v léčbě alergické rhinitidy

Nazální kongesce je průvodním příznakem alergické rhinitidy. Ta je ve svém důsledku asociována se snížením kvality života a je velice obtížné ji léčit. Proto bylo cílem následující studie zhodnotit subjektivní i objektivní výsledky léčby nazální kongesce za využití buď intranazálních kortikoidů, nebo radiofrekvenční turbinoplastiky.

Pacienti s alergickou rhinitidou a alergickým astmatem sdílejí stejné mechanizmy eozinofilní a neutrofilní degranulace po expozici alergenu

U pacientů s alergickou rhinitidou a alergickým astmatem nacházíme srovnatelný obraz místního a systémového eozinofilního zánětu, nicméně klinické obrazy těchto dvou onemocnění jsou odlišné. O podílu neutrofilního zánětu je toho při alergických onemocněních známo méně.Všechny novinky