Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv matčiny deprese na astma jejích dětí

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 5.8.2012

Vliv matčiny deprese na astma jejích dětí

Je známo, že deprese u matek negativně ovlivňuje růst dětí, jejich prospívání, chování a také využívání zdravotní péče u dětí. U matek dětí, které trpí chronickým onemocněním, je deprese častější. Jedním z nejčastějších chronických onemocnění u dětí je právě astma bronchiale. Výzkum provedený v USA (rešerše jednotlivých studijních textů) ukázal, že deprese u matky nebo jiného opatrovníka dítěte zhoršuje u astmatického dítěte průběh onemocnění a zvyšuje nároky na zdravotní péči. Matky trpící depresí navíc vykazují menší compliance v léčbě astmatu svého dítěte.

Výsledky

 • Až 20 % žen má zkušenost s depresivní epizodou alespoň 2× v období 5 let (Pascoe, Stolfi, & Ormond, 2006).
 • Depresi jsou nejčastěji vystaveny ženy žijící v centru města, ženy z nižších socioekonomických vrstev a ve špatném zdravotním stavu.
 • Matky trpící depresí častěji kouří, což nepříznivě ovlivňuje astma u dětí.
 • Až 27 % matek dětí s astmatem trpělo příznaky deprese (Shalowitz et al., 2001).
 • Deprese matky má vliv na psychickou i fyzickou kondici dítěte.
 • Děti depresivních matek častěji využívají návštěv lékařské pohotovosti a častěji potřebují akutní medikaci (Bartlett et al., 2001).
 • Deprese rodičů zvyšuje stres u dětí, což zhoršuje průběh jejich astmatu (Lim et al., 2008).
 • Matky s těžkou depresí hůře zvládají léčbu svých astmatických dětí – nesprávně používají inhalátory, podávají léky dětem nepravidelně a mají menší důvěru v léčbu svých dětí (Bartlett et al., 2001).
 • Problematický je vztah pediatrů k posuzování depresivních stavů u matek jejich pacientů – 43 % pediatrů se necítí povinno provádět skrínink deprese u matek svých malých pacientů, většina pediatrů se spolehne na údaje uvedené matkou při pohovoru (Olson et al., 2002).

Doporučení

Američtí lékaři doporučují pro skrínink deprese u pacientů a jejich blízkých používat jednoduchý dotazník, který zahrnuje dvě otázky (Pignone et al., 2002):

 1. "Cítil jste se v posledních dvou týdnech v depresi nebo beznadějně?"
 2. "Cítil jste v posledních dvou týdnech minimální zájem nebo potěšení u činností, které vás obvykle baví?"
 • Pokud má lékař na základě pohovoru nebo chování rodiče dítěte podezření na depresivní stav, je vhodné si o této možnosti s rodičem pohovořit, upozornit ho na rizika a předat mu informace a kontakty, kam se obrátit pro řešení problému.
 • Dokud není stabilizováno onemocnění dítěte, je nutné si rodiny s depresivními epizodami matek zvát na kontroly častěji a opakovaně je poučovat o astmatu i depresi a jejich rizicích.
 • Je nutné zkontrolovat, zda rodina podává léky dítěti správně, a nechat si aplikaci předvést. Za správnou aplikaci je vhodné matku pochválit, protože se tak zvýší její důvěra a zmírní pochybnosti, že není schopná o nemocné dítě správně pečovat.

(vesa)

Zdroj: Pak L., Allen P. J. The Impact of Maternal Depression on Children With Asthma. Pediatr Nurs. 2012; 38 (1): 11–19.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Insuficience vitamínu D a vyšší výskyt alergie

Vztah mezi vitamínem D a vznikem alergií se předpokládá již mnoho let. V roce 2011 proběhlo několik studií, které tento vliv sledovaly v různých parametrech.

Intranazální kortikosteroidy v léčbě akutní sinusitidy

Metaanalýza placebem kontrolovaných studií hodnotila účinnost intranazálně podávaných kortikosteroidů u akutní sinusitidy u dětí i dospělých. Ukázala nepříliš významný přínos, který byl ovšem větší při 3týdenním podávání léčby a při vyšších dávkách intranazálních kortikosteroidů.

Vyšší riziko vzniku potravinové alergie ve vztahu k podzimnímu datu narození

V poslední době se objevila řada prací, které potvrzují, že datum narození koresponduje s náchylností k rozvoji alergických reakcí. Podzimní datum narození je považováno za rizikový faktor vzniku potravinové alergie, avšak mechanismy, které by vysvětlovaly asociaci mezi ročním obdobím příchodu na svět a vznikem alergie, zůstávají stále otazníkem.Všechny novinky