Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Tíže astmatu u dětí je asociována s poruchami dýchání ve spánku

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 2.9.2012

Tíže astmatu u dětí je asociována s poruchami dýchání ve spánku

Ve studii, kterou provedl Ross a kolektiv, byla hodnocena korelace mezi obezitou, poruchami dýchání ve spánku (sleep-disordered breathing – SDB) a tíží astmatu ve sledované kohortě dětí vyšetřených na dětské klinice specializované na astma bronchiale.

Studie

Do studie bylo zařazeno 108 dětí (68 % chlapců a 32 % dívek) ve věku 4–18 let (průměrný věk sledovaných dětí byl 9,1 roku), u nichž byla diagnóza astmatu stanovena specialistou pneumologem a byly vyšetřeny na daném pracovišti mezi lety 2006 a 2008. Ze studie byly vyřazeny děti s koincidencí dalšího chronického onemocnění, např. cystické fibrózy. Sledovány byly dále parametry jako medikace během doby sledování, nutnost užívání kortikosteroidů, stupeň tíže astmatu, počet neplánovaných návštěv lékaře a počet hospitalizací pro astma a dále školní docházka astmatických dětí.

Děti byly sledovány po dobu 6–12 měsíců a do skupiny pacientů s těžkým astmatem byly zařazeny, pokud splnily některý z požadavků:

 • skóre astmatických příznaků přesáhlo předem stanovenou hodnotu;
 • potřebovaly systémové kortikoidy alespoň 3× během sledování;
 • jejich stav minimálně 2× vyžadoval hospitalizaci;
 • jejich stav si alespoň 3× vyžádal návštěvu pohotovosti.

Měřítkem obezity bylo BMI (body mass index), které převýšilo 95. percentil pro daný věk.

 • 45 % dětí mělo normální BMI, 12 % dětí mělo nadváhu a 43 % dětí bylo obézních, z toho 13 % dětí bylo dokonce extrémně obézních (jejich BMI se pohyboval nad 99. percentilem pro daný věk).

Mezi poruchy dýchání ve spánku (SDB) bylo řazeno chrápání (rodiči uvedené minimálně 3× týdně) s desaturacemi alespoň 3× za noc, snímanými pulzním oxymetrem.

 • SDB byla zaznamenána u 30 % dětí zařazených do studie.

Výsledky

 • 83 % dětí mělo alespoň jeden projev atopie.
 • Děti s těžkým stupněm astmatu byly častěji chlapci černé rasy z rodin s nižšími příjmy.
 • Nebyl prokázán signifikantní vztah mezi BMI a tíží astmatu u dětí.
 • U dětí, u nichž bylo později diagnostikováno závažné astma bronchiale, se SDB objevovaly v 55 % oproti 20 % výskytu SDB u dětí bez těžkého astmatu.
 • Černá rasa a SDB jsou rizikové pro těžký stupeň astmatu.
 • SDB jsou rizikovější pro děti obézní, u nich je 6,7× vyšší riziko těžkého astmatu než u dětí, které mají SDB, ale normální BMI.
 • Vědcům se nepodařilo prokázat hypotézu, že samotná obezita signifikantně koreluje s tíží astmatu.

Výstupy

Ross a kolegové zpracovali studii, která jako jedna z prvních ukazuje vztah mezi SDB a tíží astmatu. Studie nehodnotí, zda je pro astmatiky přínosnější ovlivnění primárně SDB, či ovlivnění sekundární při snížení tělesné hmotnosti. Je však jasné, že kontrola a léčba SDB by se měly stát součástí terapie těžkého stupně astmatu u obézních dětí.

(vesa)

Zdroj: Ross K. R. et al. Sleep-Disordered Breathing Is Associated With Asthma Severity in Children. J Pediatr. 2012; 160: 736–742

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Blahodárný efekt montelukastu u metotrexátem indukovaného jaterního poškození

Užití protirakovinových léků je často limitováno jejich akutní toxicitou pro životně důležité orgány. Hledají se tak stále nové způsoby, jak výskyt těchto závažných nežádoucích účinků omezit.

Porovnání montelukastu a mometazonfuroátu v prevenci rekurentních nazálních polypů

Pacienti s nosními polypy tvoří velkou část klientely ORL specialistů. Pacienti s nosními polypy si stěžují na nosní obstrukci, rinoreu a anosmii.

Vliv matčiny deprese na astma jejích dětí

Je známo, že deprese u matek negativně ovlivňuje růst dětí, jejich prospívání, chování a také využívání zdravotní péče u dětí. U matek dětí, které trpí chronickým onemocněním, je deprese častější.Všechny novinky