Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sublinguální imunoterapie alergie na pyly trav je slibná

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 22.6.2011

Sublinguální imunoterapie alergie na pyly trav je slibná

Sublinguální tablety proti alergii na pyly trav mají potenciál signifikantně snižovat příznaky alergické rinitidy, přičemž současné dávkování má minimální vedlejší nežádoucí účinky. K tomuto tématu se vyjadřovaly dvě studie prezentované na letošním výročním mítinku Americké společnosti pro alergie, astma a imunologii.

Do první randomizované placebem kontrolované studie bylo zařazeno celkem 473 pacientů, kteří užívali buď sublinguální tablety proti alergii na pyly trav, nebo placebo. Ti, kteří dostávali imunoterapii, pak popisovali až 28% ústup příznaků ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo. Ústup příznaků se týkal kýchání, nosní obstrukce, sekrece z nosu a svědění očí.

Kromě toho byl prokázán také velmi dobrý bezpečností profil. Většina reakcí na sublinguální tablety proti alergii na pyly trav byla lokalizována do úst a nepřetrvávala více než několik dní až týdnů. Nebyly zaznamenány žádné závažné nebo anafylaktické reakce na tuto imunoterapii a nejčastějšími z vedlejších příznaků byly iritace hrdla, svědění v ústech či uších a parestezie v ústech.

Sublinguální imunoterapie byla vytvořena ze směsi pěti rozdílných travin typických ve většině Spojených států. Podobná tableta prokázala klinickou účinnost a byla dobře tolerována i v evropských studiích. V současnosti jsou rovněž aktivně testovány tablety s dalšími alergeny.

Druhá ze studií prezentovaných na mítinku se týkala sublinguální imunoterapie alergie na bojínek luční. Jednalo se opět o randomizovanou, dvojitě zaslepenou studii u 438 pacientů s alergickou rinitidou. Ti podstoupili léčbu trvající průměrně 16 týdnů. Během sezóny pylů travin popisovali pacienti užívající imunoterapii o 21–22 % méně příznaků než pacienti užívající placebo a kvalita jejich života se během běžných aktivit zvedla o 27 %. Léčba byla dobře tolerována a nebyly zaznamenány žádné systémové alergické reakce nebo anafylaxe.

(pes)

Zdroje:

Nelson H. S. et al.: Efficacy of Timothy Grass Allergy Immunotherapy Tablet During Peak Grass Pollen Season in North American Adults. Cox L et al.: Efficacy And Safety Of Sublingual 300IR 5-grass Pollen Tablets In Adult Patients With Grass-pollen Rhinoconjunctivitis In United States. Prezentováno na American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI) 2011 Annual Meeting, San Francisco, California, USA, dne 19. března 2011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Desloratadin inhibuje aktivaci mastocytů a uvolnění histaminu

Většina příznaků alergických onemocnění je způsobena aktivací mastocytů a následným uvolněním mediátorů, zejména histaminu.

Astma, rýma a noční dušnost

Astma s mnohočetnými příznaky ("multi-symptom asthma"), kdy má astmatik na zavedené léčbě ataky dušnosti a opakovaného sípotu a k tomu alespoň jednu další obtíž spojenou s dýcháním, je podle výzkumů švédských lékařů daleko častěji spojeno s nosní obstrukcí a rýmou než astma s chudou symptomatologií.

Druhotný účinek mometazonu a desloratadinu na přežívání eozinofilů a sekreci cytokinů z epiteliálních buněk

Ačkoliv antihistaminika a topické kortikosteroidy jsou v kombinaci využívány k léčbě alergické rinitidy, jejich druhotný účinek nebyl dosud demonstrován.Všechny novinky