Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Porovnání montelukastu a mometazonfuroátu v prevenci rekurentních nazálních polypů

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 19.8.2012

Porovnání montelukastu a mometazonfuroátu v prevenci rekurentních nazálních polypů

Pacienti s nosními polypy tvoří velkou část klientely ORL specialistů. Pacienti s nosními polypy si stěžují na nosní obstrukci, rinoreu a anosmii. Mezi pacienty převažují muži (2–4 muži na 1 ženu) a nosní polypy se většinou objeví ve druhé a třetí dekádě.

V nové studii vědci porovnávali účinek montelukastu a mometazonfuroátu na pooperační průběh pacientů s odoperovanými nosními polypy.

Metody výzkumu

Do studie bylo zařazeno 50 pacientů, kteří vstupně podstoupili endoskopickou bilaterální sfenoidektomii. Ti byli randomizováni do 2 skupin po 25 pacientech. Pacienti ze skupiny A dostávali 10 miligramů montelukastu 1× denně a pacienti ze skupiny B užívali 400 mikrogramů mometazonfuroátu ve formě nosního spreje 2× denně. Zvlhčení nosní sliznice fyziologickým roztokem bylo ordinováno oběma skupinám pacientů. Pacienti trpící jiným závažným onemocněním a těhotné ženy byli ze studie vyřazeni. Pacienti byli prospektivně sledováni po dobu 6 měsíců od operačního výkonu.

Výstupními hodnotami bylo skóre SNOT-22 (Sino-Nasal Outcome Test – dotazník subjektivních obtíží, kde je dotazováno 22 symptomů), stupeň polypů, CT skórování a počet eozinofilů v periferní krvi. Všechny tyto parametry byly sledovány před- a pooperačně.

Výsledky

  • U skupiny A i B se snížilo skóre SNOT-22 po operaci při užívání montelukastu a mometazonfuroátu, tedy potažmo se zvýšila kvalita života subjektivně hodnocená pacienty. Mezi oběma léky nebyl signifikantní rozdíl.
  • Předoperační a pooperační CT skorování polypů nebylo signofikantně rozdílné ve skupinách A a B.
  • V počtu periferních eozinofilů u pacientů ze skupiny A a B nebyl signifikantní rozdíl předoperačně ani 6 měsíců po operaci.
  • U pacientů ze skupiny A bylo pooperačně signifikantně více tkáňových eozinofilů než u pacientů ve skupině B, což má vztah k recidivě nosních polypů.
  • Po 6 měsících léčby došlo k recidivě nosních polypů u 12 pacientů (48 %) ze skupiny A, která užívala montelukast a u 5 pacientů (20 %) ze skupiny B, kteří užívali mometazonfuroát.

Shrnutí

Montelukast (antileukotrieny) i mometazonfuroát (intranazální kortikoidy) jistě budou v budoucnosti využívány jako podpůrná léčba u léčby nosní polypózy, ale je potřeba ještě dalších výzkumů, aby bylo dokázáno, pro které pacienty se hodí která skupina léků.

(vesa)

Zdroj: Vuralkan E., Saka C., Akin I., Hucumenoglu S., Unal B. U., Kuran G., Ocal B. Comparison of Montelukast and Mometasone Furoate in the Prevention of Recurrent Nasal Polyps. Ther Adv Resp Dis. 2012; 6 (1): 5–10. Dostupné z: www.medscape.com

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv matčiny deprese na astma jejích dětí

Je známo, že deprese u matek negativně ovlivňuje růst dětí, jejich prospívání, chování a také využívání zdravotní péče u dětí. U matek dětí, které trpí chronickým onemocněním, je deprese častější.

Insuficience vitamínu D a vyšší výskyt alergie

Vztah mezi vitamínem D a vznikem alergií se předpokládá již mnoho let. V roce 2011 proběhlo několik studií, které tento vliv sledovaly v různých parametrech.

Intranazální kortikosteroidy v léčbě akutní sinusitidy

Metaanalýza placebem kontrolovaných studií hodnotila účinnost intranazálně podávaných kortikosteroidů u akutní sinusitidy u dětí i dospělých. Ukázala nepříliš významný přínos, který byl ovšem větší při 3týdenním podávání léčby a při vyšších dávkách intranazálních kortikosteroidů.Všechny novinky