Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Ovlivnění výkonnosti pacientů se sezonní alergickou rýmou podáváním desloratadinu

Specializace: alergologie a imunologie
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 28.6.2007

Ovlivnění výkonnosti pacientů se sezonní alergickou rýmou podáváním desloratadinu

Alergická rýma patří k nejčastějším chronickým onemocněním dýchacích cest a její dopad na pracovní výkonnost je tak celkem významný. Snižuje výkonnost a zhoršuje kvalitu života. Také řada léků používaných k její léčbě tlumí pozornost a způsobuje ospalost.

Vědci z Newyorské univerzity zkoumali vliv desloratadinu na pracovní výkonnost pacientů s alergickou rýmou. Desloratadin je nejnovější antihistaminikum, tj. lék používaný k léčbě alergií. Vědci porovnávali skupinu pacientů léčených desloratadinem se skupinou pacientů léčených placebem, tj. neúčinnou látkou, která má v pacientovi ale vyvolat dojem, že bere skutečný účinný lék. Další srovnávanou skupinou byli zdraví jedinci, kteří dostávali rovněž placebo.

Všichni byli podrobeni testům pozornosti, rychlosti odpovědi, iniciativy, orientace, schopnosti strategického plánování a dalším. Testy byly provedeny nejprve mimo alergickou sezonu, kdy byly všechny testované osoby bez obtíží a tak dostávaly placebo. Dále se testy opakovaly během sezony, jak již bylo uvedeno. Výsledky vyhodnocoval počítač.

Ukázalo se, že v sezoně se při léčbě desloratadinem zcela normalizovala pracovní výkonnost alergiků. Na rozdíl od starších léků neměla tato léčba nežádoucí vedlejší účinky. V porovnání se skupinou pacientů léčných placebem dopadli pacienti léčení desloratadinem také lépe. Studie je dalším potvrzením účinnosti desloratadinu při léčbě alergické rýmy. Rovněž potvrzuje, že tato léčba nemá žádné tlumivé účinky.

(van)

Zdroj: Allergy 59(4):415–420.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Farmakologický profil desloratadinu

Desloratadin je antihistaminikum III. generace. Je určen k léčbě onemocnění, jako jsou alergická rýma a kopřivka. Jeho farmakologický profil je velmi příznivý a jeho vazba k H1 receptoru je vysoce selektivní a velmi silná.

Ochranný vliv venkovského života na rozvoj atopie v Mongolsku

Autoři zkoumali vliv venkovského prostředí v Mongolsku a vliv přestěhování z venkova do města na rozvoj atopie. Nejprve byly zhodnoceny údaje o 9453 osobách ve věku 10–60 let, ze kterých bylo 869 vybráno do studie. U nich byl zkoumán výskyt astmatu, alergické rýmy a zánětu spojivek a celkové alergické senzibilizace.

Účinnost desloratadinu při léčbě alergické rýmy: metaanalýza randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií

Autoři zkoumali údaje z databází MEDLINE, RMBASE, LILACS a CINAHL od ledna 1966 do května 2006. Celkově analyzovali 57 studií, z nichž 13 randomizovaných, dvojitě zaslepených a placebem kontrolovaných studií bylo nakonec podrobeno metaanalýze.Všechny novinky