Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Může časná expozice antibiotikům zvyšovat riziko dětského astmatu?

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 9.8.2011

Může časná expozice antibiotikům zvyšovat riziko dětského astmatu?

Výsledky systematické metaanalýzy svědčí o tom, že časná expozice antibiotikům v útlém věku může přispívat k mírně zvýšenému riziku výskytu astma. Tento trend je však menšího rozsahu, než se původně předpokládalo.

Astma bronchiale patří k běžným chronickým onemocněním v pediatrii. Celková prevalence celosvětově čítá 10 % u dětí mezi 6. a 7. rokem života. Existuje několik studií, které se snaží prokázat spojitost mezi užíváním antibiotik a jejich vlivem na rozvoj astmatu. Výsledky jsou však často zatížené předpojatostí (bias), která může ovlivnit pravou spojitost. Příkladem primární předpojatosti je, že jsou často časné symptomy nediagnostikovaného astma přičítány omylem respiračním infekcím, které jsou pak léčeny antibiotiky.

Autoři provedli systematickou rešerši v systému PubMed a vybrali 22 publikovaných prací od roku 1950 do 2010, které se zabývají hodnocením expozice antibiotikům a jejich dopadu na výskyt astma bronchiale u dětí. Z tohoto počtu pouze 2 studie analyzují expozici antibiotikům v prenatálním věku. Cílem přehledové práce bylo určit, zda časná expozice antibiotikům v prenatálním stadiu během těhotenství a pak v průběhu prvního roku života zvyšuje riziko astmatu později mezi 3. a 18. rokem jedince.

Výsledky expozice antibiotikům během 1. roku života jsou asociovány s relativním rizikem (odds ratio) 1,52 (95% CI 1,30–1,77). Existuje nicméně značná heterogenita mezi jednotlivými studiemi a bylo by vhodnější analyzovat spíše podskupiny. Retrospektivní studie uvádějí větší poměr rizika v porovnání s prospektivním designem studií. Odhad rizika, vezme-li se v potaz faktor respiračních infekcí nebo pozdního nástupu astmatu, byl u prospektivních studií nižší, nicméně zůstal statisticky významný (poměr rizika 1,13; 95% CI 1,10–1,17).

Souhrnem rešerše je dle autorů statisticky signifikantní, avšak slabá asociace mezi užíváním antibiotik v raném věku a rozvojem dětského astmatu. Pokud nejsou výsledky zatížené jinými faktory, pak užívá-li 87 dětí antimikrobiální látky, u jednoho se díky tomu rozvine v pozdějším věku astma bronchiale. Pro lepší vysvětlení této asociace a eliminace předpojatosti (protopathic bias) je třeba velkých prospektivních studií.

(Thom)

Zdroj: Murk W. et al. Prenatal or early-life exposure to antibiotics and risk of childhood asthma: a systematic review. Pediatrics 2011 Jun; 127 (6): 1125–1138, 2011; doi: 10.1542/peds.2010-2092

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Mometason může zlepšit příznaky dysfagie a kvalitu života u pacientů s eozinofilní ezofagitidou: pilotní studie

Léčba dospělých pacientů s eozinofilní ezofagitidou zůstává zatím i v současnosti velkou výzvou. Proto bylo cílem následující studie zhodnotit dysfagii a ke zdraví vázanou kvalitu života (HRQL) těchto pacientů při využití platných stupnic a dotazníků, a to před léčbou a po léčbě mometason-furoátem.

Genová exprese v nosní sliznici a krvi u pacientů s nosní polypózou

Nosní polypóza představuje jeden z širokého spektra klinických projevů chronické rinosinusitidy. Patogeneze tohoto onemocnění ještě není plně objasněna. Aspirinem indukované onemocnění dýchacích cest (ASRD) se často vyskytuje u pacientů s nosní polypózou.

Rozbor účinků loratadinu jako nesedativního antihistaminika na centrální nervovou soustavu

I když jsou podobně účinná co do blokády H-receptoru, přesto mohou být antihistaminika první a druhé generace odlišena s ohledem na své rozdílné účinky na centrální nervový systém (CNS). První generace antihistaminik prokazatelně způsobuje sedaci pacientů.Všechny novinky