Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Levocetirizin v klinické praxi při léčbě alergických obtíží dětí – efektivní lék s minimem nežádoucích účinků

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 11.5.2017

Levocetirizin v klinické praxi při léčbě alergických obtíží dětí – efektivní lék s minimem nežádoucích účinků

Levocetirizin patří mezi nejlépe prostudovaná antihistaminika, pokud jde o jejich používání u dětí. Autoři prezentovaného článku shrnují dostupné informace týkající se jeho použití u dětí ve věku 6 měsíců až 12 let v indikaci alergické rinitidy a chronické idiopatické urtikarie.

Alergická onemocnění na vzestupu, zejména u dětí 

Antialergika, zejména antihistaminika či intranazální steroidy, patří mezi nejčastěji předepisované léky u dětí. Zejména proto, že alergická rinitida představuje jedno z nejčastějších chronických onemocnění dětského věku. Epidemiologické studie naznačují, že prevalence alergické rinitidy progresivně stoupá v průběhu posledních 30 let, a to zejména v rozvinutých zemích – data z Evropy ukazují incidenci v populaci mezi 20 a 30 %, v USA mezi 10 a 30 % dospělé populace. Údaje získané od dětských pacientů ukazují, že ve věkové kategorii 6−14 let se prevalence AR za poslední dvě dekády zdvojnásobila, nyní s až 40 % postižených dětí. Dalším velmi obtěžujícím a relativně častým onemocněním je pak chronická idiopatická urtikarie.

Dvě generace H1-antihistaminik

H1-antihistaminika patří k tradičním léčivům předepisovaným pro kontrolu alergických projevů, zejména v 1. linii léčby. První generace H1-anithistaminik s sebou nese řadu nežádoucích účinků, zejména sedaci, ospalost, obtíže se soustředěním a oslabenými kognitivními funkcemi. Proto je tato kategorie léčiv používána u dětí velmi málo, a pokud je to nutné, pak po velmi omezenou dobu. Naopak druhá generace H1-antihistaminik má lepší bezpečnostní profil a u dětí se používá velmi často. Nicméně dat týkajících se užívání H1-antihistaminik získaných z velkých studií na dětských populacích je stále poskrovnu.

Levocetirizin široce studován i u dětí

Levocetirizin patří k nejlépe prostudovaným léčivům u dětí ve věku 6 měsíců až 12 let s alergickou rinitidou či idiopatickou chronickou urtikarií, pokud jde o účinnost, bezpečnost i celkovou spokojenost s léčbou.

  • Ve srovnání s řadou ostatních antihistaminik 2. generace má levocetirizin velmi příznivý farmakokinetický profil s kratším poločasem a významně menším distribučním objemem.
  • Levocetirizin není metabolizován v játrech cestou zahrnující cytochrom P450, a tudíž nemá riziko interakce s léčivy, která mohou funkci cytochromu P450 ovlivňovat.
  • Dlouhodobě probíhající prospektivní studie EPAAC (Early Prevention of Asthma in Atopic Children) ukázala bezpečnost podávání levocetirizinu u dětí ve věku 1−3 roky s atopickou dermatitidou. Výzkum velmi detailně sledoval všechny nežádoucí příhody, důvody přerušení studie, růstové parametry dětí i psychomotorický vývoj (včetně vývoje řečových a jazykových schopností). Autoři nenašli žádné signifikantní rozdíly mezi skupinou léčenou levocetirizinem a skupinou dostávající placebo, a to jak z hlediska sledovaných bezpečnostních parametrů (zahrnujících také laboratorní testy), tak i růstových parametrů či dosažení psychomotorických vývojových kroků v průběhu celých 18 měsíců.
  • Pokud jde o neurologické příhody či příhody spojené se změnami chování, byly u levocetirizinu hlášeny daleko méně často než u některých jiných antihistaminik 2. generace.
  • Další dvě randomizované placebem kontrolované studie hodnotily bezpečnost léčby levocetirizinem v dávce 1,25 mg podávané 1× či 2× denně po dobu 2 týdnů u dětí ve věku 6−11 měsíců (celková dávka 1,25 mg denně) a 1−5 let (celková dávka maximálně 2,5 mg denně). Celková incidence nežádoucích příhod byla podobná mezi skupinami léčenými levocetirizinem a placebem.
  • Studie u dětí ve věku 6−12 let opakovaně prokázaly bezpečnost a účinnost levocetirizinu v léčbě alergické rinitidy i chronické urtikarie. Navíc také potvrdily velmi dobré hodnocení účinku, ať již dětmi, či jejich rodiči a lékaři. V jedné ze studií spokojenost s léčbou levocetirizinem dosahovala 80−85 % na rozdíl od 53−61 % pacientů z placebové skupiny.

Závěr 

Autoři tohoto přehledového článku hodnotícího dostupné informace o používání levocetirizinu u dětských pacientů shrnují, že farmakokinetická data, data týkající se bezpečnosti, efektivity a obecné preference rodičů i lékařů činí z levocetirizinu velmi vhodnou terapeutickou možnost pro děti ve věku 6 měsíců až 12 let s alergickou rinitidou a chronickou urtikarií.

(eza)

Zdroj: Pampura A. N., Papadopoulos N. G., Špičák V. et al. Evidence for clinical safety, efficacy, and parent and physician perceptions of levocetirizine for the treatment of children with allergic disease. Int Arch Allergy Immunol 2011; 155: 367–378, doi: 10.1159/000321181.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Antihistaminikum jako vzácná příčina léky indukované ezofagitidy a postup, jak jí předcházet

Autoři popisují vzácný případ polékové ezofagitidy vyvolané nesprávným způsobem užití tablety antihistaminika desloratadinu.

Levocetirizin snižuje množství eozinofilů a oxidu dusnatého v nosní dutině u pacientů s celoroční alergickou rinitidou

Z epidemiologických studií vyplývá, že určitou formou alergické rinitidy trpí až 20 % populace v České republice. Alergická rinitida je přitom běžně léčena antihistaminiky, mezi něž se řadí i nesedativní antihistaminikum levocetirizin. Výzkum amerických vědců zjišťoval účinnost této terapie neinvazivním měřením množství oxidu dusnatého a eozinofilů v nosní dutině.

Klinické užívání cetirizinu v léčbě alergické rýmy

Alergická rinitida je časté chronické respirační onemocnění charakterizované převážně nosními a očními symptomy (kýchání, vodnatý výtok z nosu, zduření nosní sliznice, svědění nosu a očí, slzení, zarudnutí očí). Uvedené příznaky nejsou život ohrožující, ale významně snižují jeho kvalitu. K léčbě alergické rinitidy a konjunktivitidy se v současnosti doporučují jako lék 1. volby orální antihistaminika 2. generace (SGAH) a intranazální steroidy, které zmírňují průběh tohoto onemocnění.Všechny novinky