Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Je vyšší prevalence nedostatku vitaminu D rizikovým faktorem pro rozvoj astmatu a alergie?

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 1.10.2011

Je vyšší prevalence nedostatku vitaminu D rizikovým faktorem pro rozvoj astmatu a alergie?

Řada studií naznačuje spojitost mezi nedostatkem vitaminu D a rozvojem astmatu a alergických onemocnění. Nedávno publikovaná analytická studie případů a kontrol si kladla několik cílů. A to posouzení míry asociace mezi vitaminem D a astmatickým onemocněním u dětí, dále zjištění rozdílů hladiny vitaminu D u dětí s astmatem ve srovnání s kontrolní skupinou a nakonec vyšetření markerů atopie ve vztahu k zásobení organismu vitaminem D.

Šetření probíhalo na dětských alergologicko-imunologických klinikách a klinikách primární péče od října 2009 do července 2010. Byly sestaveny dvě skupiny dětí mladších 15 let čítající 483 případů astmatu a 483 kontrolních osob s podobným věkovým složením, zastoupením pohlaví i etnik. Průměrný věk ± směrodatná odchylka zařazených dětí byl 7,0 ± 3,8 roku ve skupině astmatiků a 8,4 ± 3,6 roku v kontrolní skupině. Sociodemografické a klinické údaje byly získávány prostřednictvím lékařské diagnózy a dotazníkového formuláře. Zdravotní stav byl vyhodnocován na základě předchozích a současných klinických projevů, rodinné anamnézy, fyzikálního vyšetření a BMI indexu. U všech hodnocených dětí bylo provedeno kvantitativní stanovení sérové hladiny 25-hydroxyvitaminu D, vápníku a fosforu.

Sérové hladiny vitaminu D byly nižší u astmatiků oproti kontrolním osobám

Průměrná hodnota vitaminu D u astmatiků byla mnohem nižší než normální referenční hodnota. Ve studii byl zaznamenán významný rozdíl průměrné hodnoty vitaminu D u astmatiků (17,5 ± 11,0) oproti dětem z kontrolní skupiny (20,8 ± 10,0). Rozdíly sérových hladin vitaminu D u astmatických dětí a kontrolních osob byly statisticky významné (p <0,001).

Nižší hladina vitaminu D zaznamenána i u dalších alergických onemocnění

Deficience vitaminu D byla častější u dětí s astmatem, alergickou rýmou, atopickou dermatitidou, akutní urtikarií a potravinovou alergií. Kromě toho byl nedostatek vitaminu D u astmatických dětí asociován se zvýšením hladiny sérového IgE, markeru atopie.

(hkh)

Zdroj: Ehlayel MS, Bener A, Sabbah A. Is high prevalence of vitamin D deficiency evidence for asthma and allergy risks? Eur Ann Allergy Clin Immunol 2011(Jun);43(3):81-88.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Raritní koincidence psoriázy a atopické dermatitidy

Atopický ekzém i psoriáza patří mezi častá kožní onemocnění, jejich současný výskyt je však velmi neobvyklý. Dermatologové z mnichovské univerzitní nemocnice v nedávno zveřejněném odborném sdělení popsali tři takové případy.

Efekt prenatální expozice domácím zvířatům na hladiny IgE v raném dětství

Přítomnost zvířat v domácnosti v prenatálním období a během časného dětství je spojena s nižší prevalencí alergické senzibilizace a celkovou koncentrací IgE protilátek v pozdějším věku.

Incidence rinitidy a rizikové faktory vzniku v raném dětství

Rinitida je v současné době stále častějším jevem, avšak o rizikových faktorech tohoto onemocnění se ví poměrně málo. A právě rizikovými faktory vzniku rinitidy v časném raném věku se blíže zabývala velká populační kohortová studie ECRHS.Všechny novinky