Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Intranazální kortikosteroidy v léčbě akutní sinusitidy

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 22.7.2012

Intranazální kortikosteroidy v léčbě akutní sinusitidy

Metaanalýza placebem kontrolovaných studií hodnotila účinnost intranazálně podávaných kortikosteroidů u akutní sinusitidy u dětí i dospělých. Ukázala nepříliš významný přínos, který byl ovšem větší při 3týdenním podávání léčby a při vyšších dávkách intranazálních kortikosteroidů.

Akutní sinusitida je častou diagnózou v ambulantní praxi. Často je léčena antibiotiky, i když přínos této léčby nebyl přesvědčivě prokázán. Britští autoři se pokusili pomocí metaanalýzy publikovaných studií zhodnotit potenciální přínos intranazálně podávaných kortikosteroidů v této indikaci.

Provedli průzkum databází MEDLINE, EMBASE a CENTRAL k únoru 2011. Do metaanalýzy zařadili 6 studií, které porovnávaly intranazální kortikosteroidy s placebem u dětí a dospělých, kteří měli projevy a příznaky akutní sinusitidy nebo rinosinusitidy v ambulantní péči. Celkem se jednalo o 2 495 pacientů, přičemž v 5 studiích byla spolu s kortikosteroidy nebo placebem podávána antibiotika.

Intranazální kortikosteroidy vedly ke statisticky významnému, i když malému zvýšení počtu pacientů se zmírněním nebo vymizením příznaků mezi 14. a 21. dnem léčby. Největšího zmírnění bylo dosaženo u bolesti v obličejové oblasti a nosní kongesce. Významné zmírnění příznaků bylo zjištěno po 21 dnech léčby, nikoliv však po 14 dnech léčby. Analýza studií s různými dávkami mometazonu ukázala na dávce závislé zmírnění příznaků.

Podle výsledků této metaanalýzy může vést podávání intranazálních kortikosteroidů ke zmírnění projevů a příznaků akutní sinusitidy v ambulantní praxi, zejména při podávání vyšších dávek po dobu 3 týdnů. Je ovšem třeba zhodnotit přínos této léčby i u pacientů bez současné antibiotické léčby.

(zza)

Zdroj: Hayward G. et al. Intranasal corticosteroids in management of acute sinusitis: a systematic review and meta-analysis. Ann Fam Med. 2012 May; 10 (3): 241–9; doi: 10.1370/afm.1338

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vyšší riziko vzniku potravinové alergie ve vztahu k podzimnímu datu narození

V poslední době se objevila řada prací, které potvrzují, že datum narození koresponduje s náchylností k rozvoji alergických reakcí. Podzimní datum narození je považováno za rizikový faktor vzniku potravinové alergie, avšak mechanismy, které by vysvětlovaly asociaci mezi ročním obdobím příchodu na svět a vznikem alergie, zůstávají stále otazníkem.

Dokážou si učitelé na základních školách poradit s anafylaktickým záchvatem u svého žáka?

V květnu 2012 byl v časopise Pediatric Allergy and Immunology publikován výsledek průzkumu provedeného u učitelů na základních školách, který se týkal jejich znalostí o první pomoci při anafylaktickém záchvatu.

Studie pacientů s alergickou rinitidou: úroveň jejich znalostí a očekávání, preference a strach z vedlejších účinků léčby

Navzdory vysoké prevalenci alergické rinitidy (AR) a existenci postupů léčby založených na důkazech se ví jen málo o úrovni pacientových znalostí, jeho očekáváních, preferencích léčby a o strachu z jejích vedlejších účinků.Všechny novinky