Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Existuje spojitost mezi ADHD a alergickou rinitidou?

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 31.8.2017

Existuje spojitost mezi ADHD a alergickou rinitidou?

Spojitost poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD − attention deficit hyperactivity disorder) a alergické rinitidy je stále kontroverzní otázkou. Vědci z amerického výzkumného centra IMMUNOe již ve své předchozí práci poukázali, že možným společným jmenovatelem nervového a imunitního systému by mohl být nervový růstový faktor (NRF).

Cíle a metodika studie

Primárním cílem aktuální studie bylo určit, zda je kombinace cetirizinu a methylfenidátu účinná u dětí trpících současným výskytem ADHD a alergické rýmy. Hodnocena byla také role NRF, o němž je známo, že vykazuje biologickou aktivitu na imunitní systém a že u ADHD dosahuje vyšších hladin.

Jednalo se o randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou zkříženou studii, do které bylo zahrnuto 38 dětí s komorbiditou ADHD a alergické rýmy. Děti byly rozděleny do 3 skupin podle toho, zda užívaly samotný cetirizin (n = 12), methylfenidát v lékové formě s postupným uvolňováním (n = 12), nebo kombinaci cetirizin + methylfenidát (n = 14). Po 4 letech byl srovnán stav pacientů před léčbou a po ní z hlediska alergické rinitidy a skóre ADHD. Pomocí metody ELISA byly změřeny hodnoty sérového NRF.

Výsledky

Z hlediska parametrů sledovaných u alergické rýmy vedla kombinovaná léčba k lepším výsledkům než monoterapie. U ADHD byla v obou skupinách s monoterapií zjištěna podobná změna skóre, avšak kombinovaná léčba vedla k většímu poklesu celkového skóre než každý z obou přípravků samostatně. Hladina sérového NFR byla ve všech terapeutických skupinách downregulována. Ve srovnání s placebem byla při léčbě methylfenidátem hladina NRF o 21 ± 5,1 ng/ml nižší a při léčbě cetirizinem o 19,5 ± 4,1 ng/ml nižší. Ve skupině s kombinovanou léčbou došlo ke snížení hladiny NRF oproti placebu dokonce o 56,4 ± 8,9 ng/ml.

Závěr a diskuse

Studie ukázala, že kombinovaná léčba cetirizinem a methylfenidátem vede u pacientů se současným výskytem ADHD a alergické rinitidy k lepším výsledkům než monoterapie uvedenými léčivy. U těchto nemocných lze tedy kombinovanou léčbu doporučit – synergický efekt obou léčiv umožňuje snížit dávku stimulantu. Dále se ukázalo, že NRF hraje při těchto onemocněních integrující roli a mohl by být použit jako marker tíže těchto stavů. Nicméně je potřeba provést další studie s větším počtem pacientů.

(mir)

Zdroj: Melamed I., Heffron M. Attention deficit disorder and allergic rhinitis: are they related? J Immunol Res 2016; 2016: 1596828, doi: 10.1155/2016/1596828.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zlepšení alergické rinitidy u dětí při užívání desloratadinu

Studie provedená celkem v 5 zemích Latinské Ameriky prokázala účinnost a bezpečnost desloratadinu jakožto prostředku ke zmírnění příznaků alergické rinitidy u dětí ve věku 6–12 let. V průběhu studie došlo k významnému zlepšení klinických symptomů tohoto onemocnění.

Efektivita desloratadinu v léčbě otitis media

Desloratadin jako antihistaminikum s protizánětlivým účinkem se jeví být efektivní možností léčby i v případě otitis media s výpotkem (OME). Tato možnost byla zkoumána v letos publikované případové studii na 138 dětských pacientech.

Porovnání účinků cetirizinu a difenhydraminu při projevech potravinové alergie

Difenhydramin a cetirizin mohou být indikovány při akutní alergické reakci na potraviny. Na přímé srovnání jejich účinků a sedativního efektu se soustředil tým amerických lékařů s cílem porovnat v rámci jedné studie právě tyto aspekty.Všechny novinky