Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Efektivita desloratadinu v léčbě otitis media

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 14.5.2017

Efektivita desloratadinu v léčbě otitis media

Desloratadin jako antihistaminikum s protizánětlivým účinkem se jeví být efektivní možností léčby i v případě otitis media s výpotkem (OME). Tato možnost byla zkoumána v letos publikované případové studii na 138 dětských pacientech.

Otitis media s výpotkem

Zánět středního ucha s výpotkem (OME) je nejčastější příčinou získané ztráty sluchu v pediatrii. Incidence OME je celosvětově na úrovni 4,76 ‰ z celkové populace. Nejčastěji se vyskytuje u dětí mezi 1 a 3 roky věku. OME je charakteristická přítomností výpotku ve středouší bez známek akutního zánětu. Hlavními rizikovými faktory pro rozvoj OME jsou dysfunkce Eustachovy trubice a alergie s projevy v oblasti horních cest dýchacích. Pokud OME přetrvává déle než 3 měsíce při bilaterálním postižení nebo déle než 6 měsíců při unilaterálním postižení, je indikovaná tympanostomie se zavedením ventilační trubičky.

Cílem této studie bylo zjistit efektivitu léčby desloratadinem ke snížení míry zánětu a s tím související snížení nutnosti zavedení tympanické ventilační trubičky u pacientů postižených otitis media s výpotkem.

Metodika a průběh studie

Do případové studie byli zahrnuti pacienti s OME s indikací k zavedení ventilační trubičky. Z této skupiny byli pak vyloučeni pacienti starší 13 let, dále ti, u kterých OME trvala méně než 3 měsíce bilaterálně nebo 6 měsíců unilaterálně a nemocní se středně závažnou až závažnou alergickou rinitidou, kraniofaciálními anomáliemi, imunodeficiencí a ciliární dyskinezí.

Pacienti užívali desloratadin v dávce závislé na věku po dobu 4 týdnů. Před zahájením léčby, v jejím průběhu a po jejím skončení byla provedena vyšetření zahrnující otoskopii, tympanometrii a audiologii a byla sledována přítomnost výpotku. Míra odpovědi na léčbu byla vyjádřena jako klinické zlepšení a jako zlepšení audiologických měření. Byl také hodnocen výskyt rekurentní otitis media (ROM) a užívání intranazálních steroidů k řešení OME.

Nemocní, kteří po 4 týdnech nevykazovali odpověď na léčbu, byli odesláni k zavedení ventilační trubičky. Pacienti s pozitivní odpovědí na léčbu v léčbě pokračovali po dobu 3 měsíců, případně do vymizení výpotku a klinických obtíží.

Výsledky

Do studie bylo celkem zařazeno 138 dětí ve věku 1−13 let (průměrný věk 3,6 roku). U 52,2 % z celkového počtu došlo ke zlepšení do té míry, že indikace k zavedení ventilační trubičky pominula již měsíc po zahájení léčby. U 53 pacientů s ROM byl podíl těch, kteří dosáhli zlepšení, o něco nižší, ale srovnatelný − 51,0 %. Užívání intranazálních steroidů nemělo na výsledek léčby žádný vliv. Výsledek nezávisel ani na věku nebo pohlaví. K úplnému vymizení výpotku v průběhu léčby desloratadinem došlo u 39,1 % pacientů.

Diskuse

Teoreticky by antihistaminika 2. a 3. generace měla být schopna snížit zánětlivé změny ve středouší, ať už vznikly v důsledku alergické rinitidy, virové či bakteriální infekce, nebo jako izolovaný jev. Antihistaminikum s protizánětlivým účinkem se zdálo být pro tento účel ještě výhodnější, a proto byl zvolen desloratadin.

Závěr

Desloratadin se ukázal jako efektivní v terapii dětí s otitis media s výpotkem. Urychluje léčbu OME a snižuje potřebu zavedení ventilační trubičky u značného počtu dětí, které již vyčerpaly jiné možnosti konzervativní léčby.

(norg) 

Zdroj: Barazi R., Adib H., Ziadeh G. et al. The effect of desloratadine on chronic otitis media with effusion in children requiring grommet. J Otol Rhinol 2017; 6 (1): 1−4, doi: 10.4172/2324-8785.1000306.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porovnání účinků cetirizinu a difenhydraminu při projevech potravinové alergie

Difenhydramin a cetirizin mohou být indikovány při akutní alergické reakci na potraviny. Na přímé srovnání jejich účinků a sedativního efektu se soustředil tým amerických lékařů s cílem porovnat v rámci jedné studie právě tyto aspekty.

Levocetirizin v klinické praxi při léčbě alergických obtíží dětí – efektivní lék s minimem nežádoucích účinků

Levocetirizin patří mezi nejlépe prostudovaná antihistaminika, pokud jde o jejich používání u dětí. Autoři prezentovaného článku shrnují dostupné informace týkající se jeho použití u dětí ve věku 6 měsíců až 12 let v indikaci alergické rinitidy a chronické idiopatické urtikarie.

Antihistaminikum jako vzácná příčina léky indukované ezofagitidy a postup, jak jí předcházet

Autoři popisují vzácný případ polékové ezofagitidy vyvolané nesprávným způsobem užití tablety antihistaminika desloratadinu.Všechny novinky