Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Desloratadin zlepšuje kvalitu života a závažnost příznaků u pacientů s alergickou rýmou

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 7.10.2007

Desloratadin zlepšuje kvalitu života a závažnost příznaků u pacientů s alergickou rýmou

Alergická onemocnění jsou stále častější, zejména v průmyslově vyspělých zemích. V Evropě postihují 80 milionů lidí. Alergická rýma postihuje 39 % dětí a 9,5–40 % dospělých, a její výskyt stále roste. Nepřímé náklady na pacienty s alergickou rýmou činí v Evropě 1,7 miliardy eur za rok. Ovlivnění kvality života pacientů s alergickou rýmou je srovnatelné s pacienty s lehkým až středně těžkým astmatem.

V mnoha klinických studiích bylo prokázáno, že desloratadin zlepšuje nosní průchodnost a zmírňuje příznaky u pacientů s alergickou rýmou. Vliv této léčby na kvalitu života ale nikdo zatím příliš nezkoumal. V publikované studii proto autoři porovnávají účinek léčby desloratadinem a placebem právě na kvalitu života u pacientů se sezonní alergickou rýmou.

Jedná se o multicentrickou, dvojitě zaslepenou, randomizovanou a placebem kontrolovanou studii porovnávající léčbu desloratadinem (v dávce 5 mg) nebo placebem 1x denně po dobu dvou týdnů u pacientů se sezonní alergickou rýmou. Kvalita života byla hodnocena před zahájením léčby a pak 14. den podávání léčby pomocí standardizovaného dotazníku, který je určen pacientům s alergickou rhinokonjunktivitidou (RQLQ) a hodnotí jednak příznaky rýmy a jednak celkovou kvalitu života.

Celkem 234 pacientů bylo léčeno desloratadinem, 249 dostávalo placebo. Po dvou týdnech udávali pacienti léčení desloratadinem významné zlepšení oproti stavu před léčbou, což bylo vyjádřeno signifikantním zlepšením celkového skóre podle RQLQ dotazníku. U pacientů léčených placebem zlepšení prokázáno nebylo.

V hodnocení jednotlivých aspektů, jako jsou nosní příznaky, jiné příznaky kromě nosních nebo celkové příznaky, udávali pacienti léčení desloratadinem také významné zlepšení, pacienti léčení placebem však nikoliv. Ranní projevy alergické rýmy byly zmírněny již po prvním dni podávání desloratadinu. Snášenlivost léčby byla dobrá, výskyt nežádoucích účinků byl stejný v obou skupinách pacientů.

Studie pomocí objektivizovaného skórovacího systému vytvořeného na míru právě pro hodnocení příznaků alergické rýmy jako jedna z prvních prokázala významné zlepšení jednotlivých příznaků, a tím v souhrnu i celkové kvality života pacientů. Pozitivní účinek léčby může být pro pacienty rozpoznatelný již od prvního dne po nasazení léčby. Dříve publikované práce sice také prokazovaly zlepšení u pacientů po léčbě desloratadinem, ale příznaky byly hodnoceny podle obecného, nikoliv specializovaného dotazníku.

(van)

 
Zdroj:  Pradalier A, a spol. Allergy 2007.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Mají studenti středních škol zájem o poučení o profesionálním riziku při výběru povolání?

Téměř čtvrtinu všech nemocí z povolání tvoří kožní nemoci. Nejčastěji to jsou alergické a iritační dermatózy.

Rýma jako nezávislý rizikový faktor chronického kašle

Kašel je jedním z nejčastějších příznaků, se kterým pacient vyhledává lékaře. Mnoho klinických studií prokázalo koincidenci chronického kašle a rýmy.

Nežádoucí účinky alternativní mediciny

Alternativní medicína je stále populárnější v diagnostice a léčbě alergických onemocnění a některé studie prokázaly v určitých situacích její přínos.Všechny novinky