Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Desloratadin snižuje otok nosní sliznice u pacientů s intermitentní alergickou rýmou

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 10.7.2007

Desloratadin snižuje otok nosní sliznice u pacientů s intermitentní alergickou rýmou

Otok nosní sliznice patří k nejhorším projevům intermitentní alergické rýmy. Mnohdy narušuje spánek, vede ke zvýšené únavě, k podrážděnosti či poruše soustředění a pozornosti během dne. Dýchání ústy se může stát spouštěčem astmatických záchvatů a pozátěžového bronchospasmu. U dětí vede dlouhodobé dýchání ústy až k deformitám obličeje a vadě skusu. Léky snižující prokrvení nosní sliznice, jako například pseudoefedrin, mají často mnoho vedlejších účinků a pacienti trpící vysokým tlakem a arytmiemi by je neměli vůbec užívat. Dosud běžně užívaná antihistaminika otok nosní sliznice neovlivňují.

Cílem popisované studie bylo zjistit, zda má léčba desloratadinem účinek na otok sliznice nosu. Výzkumu se zúčastnilo 346 pacientů starších dvanácti let, kteří trpěli sezonní alergickou rýmou. Minimální trvání alergie bylo 2 roky, poslední prick testy prokazující alergii nebyly starší jednoho roku a pacienti měli středně těžké příznaky jak nosní, tak oční.

Do studie nebyli zahrnuti pacienti s astmatem na dlouhodobé léčbě inhalačními steroidy a ti, kteří používali intranazální dekongescencia, intranazální antihistaminika nebo kortikoidy. Z účasti byli vyloučeni také pacienti, kteří měli chronický zánět dutin. U jednotlivců bylo hodnoceno zmírnění otoku nosní sliznice po podání nového antihistaminika desloratadinu, který je silným antagonistou H1 receptorů a snižuje i tvorbu prozánětlivých působků. Jeho účinek by měl vést ke snížení cévní propustnosti a následně i k otoku sliznice.

Desloratadin byl v dvojitě zaslepené studii podáván 172 pacientům jednou denně v dávce 5 mg. Pacienti s touto léčbou měli výrazně zlepšenou nosní průchodnost v porovnání se 174 pacienty léčenými placebem. Hodnocení nosní průchodnosti prováděli pacienti sami 2x denně pomocí skórovacího systému s rozmezím bodového odhodnocení 0–3. Současně hodnotili také další doprovodné příznaky jako nosní sekreci, svědění, kýchání, zarudnutí a svědění očí, slzení a svědění uší a patra. Účinek léčby byl pozorován již během druhého dne po nasazení desloratadinu a přetrvával během celých dvou týdnů trvání studie. Také ostatní příznaky alergické rýmy se zlepšily již během druhého dne podávaní.

Desloratadin je hodnocen jako lék s velmi dobrou účinností na nosní obstrukci u pacientů se sezonní alergickou rýmou. Odstraňuje nejen otok nosní sliznice, ale i ostatní příznaky sezonní alergické rýmy, jako jsou vodnatá rýma, svědění, kýchání, pálení a zarudnutí očí a svědění uší a patra. V dosud provedených studiích nevykazoval desloratadin žádné závažné vedlejší účinky.

(van)

Zdroj: Nayak AS, Schenkel E. Allergy 2001;56.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ovlivnění výkonnosti pacientů se sezonní alergickou rýmou podáváním desloratadinu

Alergická rýma patří k nejčastějším chronickým onemocněním dýchacích cest a její dopad na pracovní výkonnost je tak celkem významný. Snižuje výkonnost a zhoršuje kvalitu života. Také řada léků používaných k její léčbě tlumí pozornost a způsobuje ospalost.

Farmakologický profil desloratadinu

Desloratadin je antihistaminikum III. generace. Je určen k léčbě onemocnění, jako jsou alergická rýma a kopřivka. Jeho farmakologický profil je velmi příznivý a jeho vazba k H1 receptoru je vysoce selektivní a velmi silná.

Účinnost desloratadinu při léčbě alergické rýmy: metaanalýza randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií

Autoři zkoumali údaje z databází MEDLINE, RMBASE, LILACS a CINAHL od ledna 1966 do května 2006. Celkově analyzovali 57 studií, z nichž 13 randomizovaných, dvojitě zaslepených a placebem kontrolovaných studií bylo nakonec podrobeno metaanalýze.Všechny novinky