Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Blahodárný efekt montelukastu u metotrexátem indukovaného jaterního poškození

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 26.8.2012

Blahodárný efekt montelukastu u metotrexátem indukovaného jaterního poškození


Užití protirakovinových léků je často limitováno jejich akutní toxicitou pro životně důležité orgány. Hledají se tak stále nové způsoby, jak výskyt těchto závažných nežádoucích účinků omezit. Turečtí vědci se ve své studii zaměřili na ověření protektivního efektu montelukastu podávaného při souběžné terapii metotrexátem. Chronické užívání vysokých dávek metotrexátu vede často k poškození jater s projevy, jako jsou steatóza, cirhóza, fibróza či cholestáza.

Celý pokus se prováděl na 35 samicích krys (varieta Wistar albino). Ty byly rozděleny do 5 skupin: skupina I – kontrolní, II – terapie montelukastem (ML), III – metotrexát (Mtx), IV – montelukast po aplikaci metotrexátu (Mtx + ML) a skupina V – montelukast před terapií metotrexátem (ML + Mtx).

Na konci celého experimentu byla jaterní tkáň získaná od všech samic podrobena histologickému vyšetření. Zároveň se stanovovaly hladiny malondialdehydu (MDA), myeloperoxidázy (MPO) a redukovaného glutationu.

U skupiny číslo III (Mtx) byly ve srovnání s kontrolní skupinou signifikantně zvýšeny hladiny MDA a MPO (P < 0,05). Aplikace montelukastu po terapii metotrexátem vedla k výraznému snížení sledovaných parametrů. Opačný postup (aplikace ML před Mtx) nepřinesl žádný efekt.

Tkáně skupiny Mxt vykazovaly značné histologické změny. Jednalo se o eozinofilové shlukování a bobtnání hepatocytů. Zároveň byl pozorován úbytek glykogenu v jaterních buňkách.

Závěrem studie je, že podání montelukastu po terapii metotrexátem má protektivní vliv na hepatocyty. Bohužel však souběžná terapie nedokáže kompletně zabránit jejich poškození. Mírné degenerativní změny jaterní tkáně (např. snížení obsahu glykogenu v hepatocytech) jsou proto přítomné i po terapii montelukastem.

(msd)

Zdroj: Evren Kose et al. Beneficial Effects of Montelukast Against Methotrexate-Induced Liver Toxicity: A Biochemical and Histological Study. Scientific World Journal, 10.1100/2012/987508. Publikováno dne 1. 4. 2012.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porovnání montelukastu a mometazonfuroátu v prevenci rekurentních nazálních polypů

Pacienti s nosními polypy tvoří velkou část klientely ORL specialistů. Pacienti s nosními polypy si stěžují na nosní obstrukci, rinoreu a anosmii.

Vliv matčiny deprese na astma jejích dětí

Je známo, že deprese u matek negativně ovlivňuje růst dětí, jejich prospívání, chování a také využívání zdravotní péče u dětí. U matek dětí, které trpí chronickým onemocněním, je deprese častější.

Insuficience vitamínu D a vyšší výskyt alergie

Vztah mezi vitamínem D a vznikem alergií se předpokládá již mnoho let. V roce 2011 proběhlo několik studií, které tento vliv sledovaly v různých parametrech.Všechny novinky