Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

BASALT – randomizovaná kontrolní studie (nejlepší dlouhodobá strategie přizpůsobení léčby astmatu)

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 31.12.2012

BASALT – randomizovaná kontrolní studie (nejlepší dlouhodobá strategie přizpůsobení léčby astmatu)

Porovnání přínosu klinického vyšetření versus strategie založené na kontrole biomarkerů a na symptomech pro přizpůsobení dávkování inhalačních kortikosteroidů u dospělých s astmatem bronchiale.

Pro přizpůsobení inhalační terapie kortikosteroidy astmatu neexistuje žádný konsensus. Proto byly ve studii amerických lékařů publikované v JAMA hodnoceny různé strategie pro upravení dávkování. Šlo o ambulantní klinické vyšetření posuzující kontrolu nad onemocněním (symptomy, nouzová léčba, funkční vyšetření plic), dále o vyšetření vydechovaného oxidu dusnatého nebo o strategii úpravy léčby samotnými pacienty na základě denních symptomů.

Cílem studie bylo posoudit, zda je úprava léčby založená na vyšetření biomarkerů či na denním hodnocení symptomů výhodnější v prevenci selhání léčby u dospělých s mírným až středně těžkým astmatem bronchiale než klinické vyšetření.

Randomizované studie se zúčastnilo 342 pacientů, kteří byli rozděleni do tří skupin a byli sledováni po dobu devíti měsíců v průběhu let 2007–2010 (n = 114 přizpůsobení léčby dle klinického vyšetření, z toho 101 studii dokončilo; n = 115 na základě exhalovaného oxidu dusnatého, 92 studii dokončilo; n = 113 na denní bázi dle symptomů, 97 dokončilo). Dávky inhalačních kortikosteroidů byly v prvních dvou skupinách upravovány v odstupu 6 týdnů, ve třetí skupině užili pacienti inhalační kortikosteroidy při každém nouzovém podání albuterolu. Hlavním hlediskem při hodnocení výsledků byla doba, která uplynula do selhání léčby.

V čase, po kterém došlo k selhání léčby, nebyl nalezen výrazný rozdíl. Podle Kaplan-Meierovy analýzy pro selhání během 9 měsíců byly dosaženy následující výsledky: 22 % u přizpůsobení na základě klinického vyšetření, 20 % u přizpůsobení dle kontroly biomarkerů a 15 % u změn v dávkování dle symptomů. Hazard ratio u klinických kontrol vs. hodnocení biomarkerů byl 1,2 a u klinických kontrol vs. přizpůsobení na základě symptomů 1,6.

Mezi dospělými s mírnou až středně těžkou formou astmatu bronchiale léčenými nízkou dávkou inhalačních kortikosteroidů nepředstavuje přizpůsobení terapie dle symptomů či exhalovaných biomarkerů metodu, která by představovala velký přínos v porovnání s klinickou ambulantní kontrolou.

(hak)

Zdroj: Calhoun W. J., Ameredes B. T., King T. S., et al. Comparison of Physician-, Biomarker-, and Symptom-Based Strategies for Adjustment of Inhaled Corticosteroid Therapy in Adults With Asthma: The BASALT Randomized Controlled Trial. JAMA. 2012; 308 (10): 987–997; doi: 10.1001/2012.jama.10893.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hladina stopových prvků v krvi u dětí s atopickou dermatitidou je nižší než u dětí zdravých

Stopové prvky hrají nezbytnou roli v normálním fungování imunitních a antioxidačních systémů. Právě porušení těchto systémů je hlavním patogenním jevem u atopické dermatitidy (AD).

Alergenspecifická imunoterapie – jediná kauzální léčba alergie

Výskyt alergických onemocnění již narostl do pandemických rozměrů – až 150 milionů Evropanů trpí některým z typů alergie.

Montelukast u dětské obstrukční spánkové apnoe

Obstrukční spánková apnoe (OSA) představuje u dětí poměrně častý zdravotní problém (prevalence až 3 %) s řadou kardiovaskulárních komplikací a nepříznivým dopadem na rozvoj kognitivních funkcí.Všechny novinky