Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Anafylaxe po metylprednisolonu

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 28.1.2010

Anafylaxe po metylprednisolonu

Kortikosteroidy jsou jedním ze základních léků používaných při léčbě alergických reakcí a astmatu. Je ale známo, že tyto léky mohou vzácně alergickou reakci i samy vyvolat. Lékaři z Lyonu zaznamenali anafylaktický šok po podání intravenózního metylprednisolonu během celkové anestezie.

V červenci 2007 byla u 18leté pacientky prováděna extrakce zubu v celkové anestezii. Během výkonu došlo u pacientky k rozvoji anafylaktického šoku. Během anestezie byly použity diazepam, sufentanyl, mepivacain, amoxicillin a metylprednisolon. V ledu 2008 se proto pacientka podrobila kožním a intradermálním testům s použitými léky a byly s nimi také provedeny testy aktivace bazofilních granulocytů z její periferní krve. Tyto testy sledují výskyt aktivačních nebo degranulačních markerů na povrchu bazofilů z periferní krve pacienta po stimulaci alergenem a slouží tak k průkazu alergie.

Všechny provedené testy byly u pacientky pozitivní pouze s metylprednisolonem, ostatní léky reakce nevyvolávaly. Bylo tak prokázáno, že anafylaktická reakce pacientky byla skutečně vyvolána metylprednisolonem. Popsaný případ upozorňuje na vzácnou příčinu anafylaktické reakce, jež je popisována u 0,1 % pacientů, kteří jsou léčení intravenózními kortikosteroidy.

Kortikosteroidy se podle struktury molekuly řadí do několika vzájemně odlišných skupin (A, B, C, D). V rámci jedné skupiny je mezi nimi většinou zkřížená imunologická reaktivita, mezi zástupci různých skupin je tato zkřížená reaktivita vzácnější. Popisovaná pacientka reagovala v testech také na hydrokortizon, který patří spolu s metylprednisolonem do skupiny A. Překvapivě ale nereagovala na dalšího zástupce této skupiny – prednisolon. Příslušnost ke skupině tedy není zárukou, že na lék z té samé skupiny bude pacient rovněž reagovat, a naopak, pacient může reagovat i na lék z jiné skupiny.

Diagnostickou možností jsou kožní testy přímo s daným lékem nebo test aktivace bazofilů. Pro pacienty, pro které je léčba kortikoidy nezbytná, jsou testy jedinou možností, jak vybrat po předchozí závažné reakci jiný, bezpečný preparát.

(van)

Zdroj: Said, J. B., et al: Methylprednisolone-induced anaphylaxis: diagnosis by skin test and basophil activation test. Allergy. Publikováno on-line před tiskem dne 15. 10. 2009. DOI: 10.1111/j.1398-9995.2009.02199.x

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Antioxidanty ve stravě a alergická senzibilizace malých dětí

Alergická onemocnění patří ve vyspělých zemích k nejčastějším chronickým onemocněním dětí. Příčin je patrně mnoho, faktory prostředí hrají jistě významnou roli. O tom, že zdraví je ovlivněno složením stravy, nikdo nepochybuje.

Desloratadin v kombinaci s montelukastem potlačují pozdní bronchokonstrikci po inhalaci alergenu

Po inhalaci alergenů dochází u astmatiků s alergickým astmatem k rozvoji bronchiální obstrukce, která dosahuje maxima za 20–30 minut po inhalaci. Jedná se o tzv. časnou astmatickou reakci. Je způsobena IgE mediovanou degranulací žírných buněk a tvorbou nových prozánětlivých mediátorů – leukotrienů.

Časná nutriční intervence v těhotenství a u kojenců a její vliv na rozvoj alergie

Vzhledem k rostoucímu výskytu alergií se v posledních desítkách let intenzivně hledala opatření k prevenci alergie. Jedním z faktorů, které rozvoj alergie ovlivňují, je i výživa.Všechny novinky