Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Alergenspecifická imunoterapie – jediná kauzální léčba alergie

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 10.12.2012

Alergenspecifická imunoterapie – jediná kauzální léčba alergie

 Výskyt alergických onemocnění již narostl do pandemických rozměrů – až 150 milionů Evropanů trpí některým z typů alergie a EAACI (Evropská akademie alergie a klinické imunologie) odhaduje, že v příštích několika desetiletích se dostaneme na čísla, kdy se více než polovina evropské populace během svého života setká s nějakým typem alergie.

Na poli symptomatické terapie je k dispozici mnoho léků, které dokážou potlačit alergické projevy, ale nárůst jejich používání významně zatěžuje ekonomiku zdravotnictví a řeší jen důsledek – tedy symptomy alergie. Alergie představuje zátěž pro jednotlivce, která snižuje jeho kvalitu života, ale s ohledem na sníženou produktivitu a výkonnost jednotlivce-alergika představuje i zátěž ekonomiky zdravotnictví a makroekonomiky státu.

Jedinou kauzální léčbou, která průběh alergického onemocnění dokáže ovlivnit a snížit potřebu symptomatických léků, je alergenspecifická imunoterapie (SAIT). Roky vědeckého výzkumu, klinických studií a následných metaanalýz přesvědčivě ukázaly, že SAIT může dosáhnout významných výsledků pro pacienty – zlepšení jejich kvality života, zmírnění dlouhodobých následků a průběhu onemocnění. SAIT dokáže zabránit progresi alergických onemocnění.

Bohužel zatím chybí dostatečná podpora jednotlivých institucí, včetně subjektů financujících výzkum, kterou by si SAIT jistě zasloužila, a bohužel dosud není plně využit potenciál, který tato léčebná metoda má. Povědomí mezi běžnou laickou, ale bohužel mnohdy i zdravotnickou populací o této možnosti léčby je zatím nedostatečné. Ač se vlastní SAIT může zdát jako velmi drahá, její dlouhodobý dopad na ekonomiku je velmi příznivý, protože sníží nemocnost alergika a jeho čerpání peněz ze zdravotnické i sociální ekonomiky.

EAACI proto vyzývá s cílem zlepšení individuálního zdraví i zdraví evropské populace k:

  • podpoře rozšíření povědomosti o alergenspecifické imunoterapii,
  • aktualizaci národní zdravotní politiky k podpoře SAIT,
  • prioritě financování výzkumu SAIT,
  • sledování makroekonomických dopadů SAIT,
  • podpoře výuky a informovanosti o SAIT v lékařské výuce základní i specializované.

Podpora a zvýšení využití SAIT má velký potenciál na zdravotnickou ekonomiku a makroekonomiku v příštích desetiletích, obzvláště ve vztahu k obrovskému nárůstu počtu Evropanů, kteří alergií trpí.

(vesa)

Zdroj: Calderon M. A. et al.EAACI: AEuropeanDeclarationonImmunotherapy. Designingthefutureofallergenspecificimmunotherapy. Clin Transl Alle 2012 Oct 30; 2 (1): 20. [Epub ahead of print]; doi: 10.1186/2045-7022-2-20

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Montelukast u dětské obstrukční spánkové apnoe

Obstrukční spánková apnoe (OSA) představuje u dětí poměrně častý zdravotní problém (prevalence až 3 %) s řadou kardiovaskulárních komplikací a nepříznivým dopadem na rozvoj kognitivních funkcí.

Alergická rýma a poruchy skusu u dětí

Italská studie publikovaná v září 2012 ukázala souvislost mezi alergickou rýmou u dětí a poruchami skusu, zejména zadním zkříženým skusem a předkusem.

Nákladová efektivita mometazonfuroátu v nosním spreji a amoxicilinu v léčbě akutní rinosinusitidy

Léčba akutní rinosinusitidy mometazonfuroátem ve formě nosního spreje je podle švédské studie nákladově efektivnější a zajišťuje lepší kvalitu života související se zdravím než systémová léčba amoxicilinem.Všechny novinky