Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Význam souslednosti protinádorových léků u metastatického kolorektálního karcinomu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 1.8.2015

Význam souslednosti protinádorových léků u metastatického kolorektálního karcinomu

Možnost využít v první linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) a genem RAS divokého typu inhibitor vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) bevacizumab nebo inhibitory receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) cetuximab a panitumumab přináší lékařům nutnost volby mezi oběma lékovými skupinami. Autoři z Kalifornie v USA se pokusili zhodnotit dostupnou literaturu a vytvořit model, který by klinikům rozhodování usnadňoval.

Autoři vyhledali v říjnu 2014 relevantní studie v databázích PubMed a ASCO/ESMO. Jako klíčová slova zvolili: „kolorektální karcinom“, „cetuximab“, „panitumumab“ a „bevacizumab“.

Podle většiny studií přežívají pacienti s inhibitory EGFR v kombinaci s chemoterapií v první linii léčby déle než pacienti léčení samotnou chemoterapií nebo inhibitory VEGF v kombinaci s chemoterapií. Dostupná data pak naznačují, že je v první linii léčby u pacientů s RAS divokého typu výhodnější podání inhibitorů EGFR, následované podáním inhibitorů VEGF ve druhé linii. Zdá se přitom, že léčba inhibitory EGFR v první linii vede k biologickým změnám v nádorových buňkách, které je senzitizují k následné terapii dalšími léčivy. Naopak terapie inhibitory VEGF v první linii vede ke změnám, které tumory k další léčbě desenzitizují.

Závěrem autoři shrnují, že podle dostupné literatury je u pacientů s mCRC s genem RAS divokého typu vhodné začít terapii inhibitory EGFR jako léčivy první linie a inhibitory VEGF použít až jako léčiva druhé linie.

(epa)

Zdroj: Wainberg Z. A., Drakaki A. The importance of optimal drug sequencing in metastatic colorectal cancer: biological rationales for the observed survival benefit conferred by first-line treatment with EGFR inhibitors. Expert Opin Biol Ther. 2015 Jun 12: 1–16. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kolorektální skrínink – účinná metoda prevence

Více než 2 milionům pacientů celosvětově je každoročně stanovena diagnóza rakoviny tlustého střeva (CA). Každý rok na ni zemře více než 600 000 pacientů. Skrínink může významně omezit morbiditu i mortalitu nemoci. Přehledový článek publikovaný v časopise Lancet se mimo jiné zabývá možnostmi prevence tohoto onemocnění.

Mutace RAS a léčba metastatického kolorektálního karcinomu

Kombinace cílené terapie a chemoterapie s fluorouracilem je v současné době základem léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) vedou u pacientů bez mutace KRAS na exonu 2 v první linii léčby k delšímu intervalu do progrese onemocnění (PFS) i delšímu celkovému přežití (OS).

Panitumumab po selhání léčby cetuximabem u metastatického kolorektálního karcinomu s KRAS divokého typu

Dostupných dat ohledně účinnosti panitumumabu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s KRAS divokého typu (WT MCRC) po selhání léčby založené na kombinaci cetuximabu a irinotekanu není mnoho. Cílem studie publikované v časopise Tumori Journal bylo zhodnotit, zda má smysl u těchto pacientů nasazovat panitumumab.Všechny novinky