Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Význam hladin CEA v rámci predikce návratu kolorektálního karcinomu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 18.1.2016

Význam hladin CEA v rámci predikce návratu kolorektálního karcinomu

V rámci následného sledování pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) po ukončené primární kurativní léčbě je stanovována také hodnota karcinoembryonálního antigenu (CEA). Nedávno byl publikován přehledový článek týkající se významu různých hladin CEA pro identifikaci nemocných s relapsem CRC.

Autoři provedli průzkum literatury publikované do konce ledna 2014. Hledání nebylo omezeno pouze na práce vydané v anglickém jazyce. Prozkoumány byly databáze Medline, Embase, Medion, Dare, dále byly zahrnuty také relevantní primární studie.

V rámci analýzy, do níž bylo zahrnuto celkem 52 studií, dosahovala senzitivita hladin CEA 41−97 % a specificita 52−100 %. V 7 studiích, které stanovily pozitivní hranici CEA 2,5 μg/l, byla poolovaná senzitivita 82 % a specificita 80 %. Ve 23 studiích pracujících s hraniční hodnotou CEA 5 μg/l, činila poolovaná senzitivita 71 % a specificita 88 %. V dalších 7 studiích s hranicí hodnoty CEA 10 μg/l představovala poolovaná senzitivita 68 % a specificita 97 %.

Autoři shrnují, že hodnota CEA je nedostatečně senzitivním ukazatelem a nemůže být použita jako jediný sledovaný parametr, a to ani při velmi nízké hranici pozitivity. Zásadní je použití hladiny CEA spolu s dalšími diagnostickými metodami. Snaha o zlepšení senzitivity tím, že bude snížena hranice pozitivní hodnoty CEA, je bohužel špatnou strategií, protože vede k vysokému podílu falešně pozitivních hodnot. Autoři doporučují v rámci sledování návratu CRC použití více modalit a stanovení hranice pozitivity CEA jako nejvyšší ze zkoumaných hodnot (10 μg/l).

(eza)

Zdroj: Nicholson B. D. et al. Blood CEA levels for detecting recurrent colorectal cancer. Cochrane Database Syst Rev 2015 Dec; 12: CD011134.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vhodnou sekvencí biologické léčby metastatického kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS by měly být inhibitory EGFR – inhibitory VEGF

Kliničtí onkologové stojí při léčbě pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem RAS často před obtížným rozhodnutím, zda v 1. linii podávat v kombinaci s chemoterapií inhibitor receptorů pro epidermální růstový faktor (EGFR), nebo inhibitor vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF). Současné preklinické a klinické údaje přinášejí biologické opodstatnění sekvence inhibitor EGFR – inhibitor VEGF.

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem je třeba zjišťovat přítomnost rozšířeného panelu mutací RAS

Nové zjištění, že mutace exonů 2, 3 a 4 v genech pro KRAS a NRAS predikují špatnou odpověď na antiEGFR léčbu, má potenciál změnit dosavadní onkologickou praxi. U všech pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) bude vhodné provést vyšetření stavu těchto exonů s cílem selekce nemocných, pro něž bude léčba těmito protilátkami největším přínosem.

Profylaktická léčba vyrážky nezhoršuje přežití pacientů s kolorektálním karcinomem léčených inhibitory EGFR

Nová kanadská studie nepotvrdila obavy o potenciálně negativním vlivu profylaktické léčby akneiformní vyrážky, která je nežádoucím účinkem inhibitorů EGFR (receptoru epidermálního růstového faktoru), na přežití pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC). Profylaktická i reaktivní léčba vyrážky byla v této studii spojena se stejným celkovým přežitím (OS) pacientů léčených inhibitory EGFR.Všechny novinky