Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Výskyt komplikací při použití zcela implantovatelných žilních portů v onkologii nesouvisí s místem žilního vstupu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 15.9.2015

Výskyt komplikací při použití zcela implantovatelných žilních portů v onkologii nesouvisí s místem žilního vstupu

Při zavádění zcela implantovatelných žilních portů v onkologii není rozdíl ve výskytu časných ani pozdních komplikací při použití vena jugularis interna a vena subclavia. Lékaři si můžou zvolit vlastní preferovaný žilní vstup.

Cílem této studie bylo porovnat výskyt komplikací v závislosti na místě zavedení zcela implantovatelného žilního portu (TIAP) při podávání onkologické léčby. Zařazeno bylo 33 po sobě jdoucích pacientů, kterým byl port zaveden do vena jugularis interna nebo do vena subclavia. Údaje o výskytu časných a pozdních komplikací byly získány retrospektivně.

Výsledky neukázaly žádný významný rozdíl mezi zvoleným místem žilního vstupu z hlediska incidence komplikací. K poranění při zavádění katétru došlo ve 2,9 % případů při použití vena jugularis interna a v 1 % případů při požití vena subclavia, ovšem rozdíl není statisticky významný. Multivariantní logistická regresní analýza ukázala, že nezávislými rizikovými faktory výskytu komplikací jsou věk, změna léčby na paliativní a typ onemocnění – nízké riziko bylo zjištěno u pacientů s kolorektálním karcinomem.

Vzhledem ke zjištěné absenci rozdílu ve výskytu komplikací autoři v závěru své práce doporučují, aby lékař při zavádění zcela implantovatelných žilních portů v onkologické léčbě zvolil svůj preferovaný žilní přístup.

(zza)

Zdroj: Nagasawa Y., Shimizu T., Sonoda H., et al. A comparison of outcomes and complications of totally implantable access port through the internal jugular vein versus the subclavian vein. Inr Surg. 2014 Mar–Apr; 99 (2): 182–188.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

První linie léčby protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor u metastatického kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS

Léčbu monoklonálními protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor (antiEGFR) je v Evropě možné podávat pacientům s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem genu RAS. Dříve byly antiEGFR protilátky využívány jako záchranná terapie v pozdějších liniích léčby. Dnes je předmětem diskusí, zda je výhodnější podat v 1. linii antiEGFR v kombinaci s chemoterapií, nebo kombinaci chemoterapie s bevacizumabem.

Prognostický význam paraaortálních lymfatických uzlin u pacientů s kolorektálním karcinomem – jedná se o lokální, nebo diseminovanou nemoc?

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) jsou na zobrazovacích vyšetřeních často viditelné paraaortální lymfatické uzliny (PALNs) o velikosti 2 mm nebo i větší. Práce publikovaná v prestižním časopise PloS One hodnotila jejich prognostický význam.

Vliv zmenšení rozsahu nádoru na výsledky léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Zmenšení hmoty nádoru u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšné resekce a může přispívat k lepším výsledkům léčby. Mezinárodní tým odborníků sledoval ve studii PRIME vliv zmenšení rozsahu nádoru a jeho resekce na léčebné výsledky pacientů s mCRC s divokým typem RAS (pacienti bez mutace v genech KRAS/NRAS na exonech 2/3/4).Všechny novinky