Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv zmenšení rozsahu nádoru na výsledky léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 1.9.2015

Vliv zmenšení rozsahu nádoru na výsledky léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Zmenšení hmoty nádoru u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšné resekce a může přispívat k lepším výsledkům léčby. Mezinárodní tým odborníků sledoval ve studii PRIME vliv zmenšení rozsahu nádoru a jeho resekce na léčebné výsledky pacientů s mCRC s divokým typem RAS (pacienti bez mutace v genech KRAS/NRAS na exonech 2/3/4).

Studie PRIME je randomizovaná studie fáze III, která u pacientů s mCRC srovnává v první linii léčby terapii kombinací panitumumab + FOLFOX4 s léčbou samotným režimem FOLFOX4.

Z pacientů zahrnutých do této studie mělo RAS divokého typu 505 pacientů. Ke zmenšení nádoru o více než 30 % došlo po 8 týdnech léčby ve skupině s panitumumabem + FOLFOX4 v 59 %, ve skupině s FOLFOX4 ve 38 % případů; p < 0,001. Podobné byly i výsledky pro více než 20% zmenšení nádoru po 8 týdnech léčby – došlo k němu u 72 % pacientů s panitumumabem + FOLFOX4 oproti 57 % pacientů ve skupině s FOLFOX4; p < 0,001. Ke zmenšování docházelo kontinuálně v průběhu zhruba prvních 40 týdnů léčby. Ve skupině s panitumumabem + FOLFOX4 byly také lepší objektivní odpověď na léčbu (p = 0,003), délka odpovědi (p = 0,0027), interval do progrese onemocnění (PFS, p = 0,0015) a celkové přežití (OS, p = 0,0057). Časné zmenšení nádoru v prvních 8 týdnech léčby a následná úspěšná resekce zlepšovaly PFS i OS. U pacientů, kteří podstoupili resekci (n = 64), bylo dvouleté přežití 88 % oproti 40 % u pacientů, kteří operaci nepodstoupili (n = 441). Mezi pacienty, kteří podstoupili kompletní resekci (n = 45), bylo dvouleté přežívání 96 % oproti 41 % mezi pacienty bez kompletní resekce (n = 460).

Ve skupině pacientů léčených panitumumabem v kombinaci s FOLFOX4 došlo oproti skupině léčené samotným FOLFOX4 u více pacientů k časnému zmenšení nádoru o více než 20 % i o více než 30 %. V této skupině došlo i ze zlepšení PFS a OS.

(epa)

Zdroj: Douillard J. Y., Siena S., Peeters M., et al. Impact of early tumour shrinkage and resection on outcomes in patients with wild-type RAS metastatic colorectal cancer. Eur J Cancer. 2015 Jul;51(10):1231-42; doi: 10.1016/j.ejca.2015.03.026. Epub 2015 May 5.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prevalence mutací RAS mezi pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem

Použití inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) vyžaduje předchozí vyšetření přítomnosti mutací RAS na exonech 2/3/4. Retrospektivní studie publikovaná nedávno v European Journal of Cancer se pokouší analyzovat prevalenci mutací RAS mezi pacienty s mCRC.

Alternativní možnosti prognózy kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom (CRC) je onemocnění s vysokou mortalitou, která je dramaticky závislá na stadiu onemocnění. Vědci se proto snaží najít molekulární biomarkery, které by pomohly rozlišit pacienty s horší a lepší prognózou a podle toho určit nejvhodnější léčbu. V klinické praxi se již využívá stanovení mutací v genech KRAS a TP53, které jsou užitečné ve výběru vhodné terapie, ale postrádají prognostický význam.

Význam souslednosti protinádorových léků u metastatického kolorektálního karcinomu

Možnost využít v první linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) a genem RAS divokého typu inhibitor vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) bevacizumab nebo inhibitory receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) cetuximab a panitumumab přináší lékařům nutnost volby mezi oběma lékovými skupinami. Autoři z Kalifornie v USA se pokusili zhodnotit dostupnou literaturu a vytvořit model, který by klinikům rozhodování usnadňoval.Všechny novinky