Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv profylakticky podávaného minocyklinu na výskyt vyrážky při léčbě panitumumabem u metastatického kolorektálního karcinomu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 1.9.2016

Vliv profylakticky podávaného minocyklinu na výskyt vyrážky při léčbě panitumumabem u metastatického kolorektálního karcinomu

Ačkoli je monoklonální protilátka proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu velmi účinná, léčba je často přerušována z důvodu výskytu závažné kožní vyrážky. Autoři z Japonska proto provedli retrospektivní studii, ve které zkoumali, zda má na výskyt vyrážky a její závažnost vliv profylaktické podávání perorálního tetracyklinového antibiotika minocyklinu v kombinaci se zvýšenou péčí o kůži. Zároveň sledovali případný vliv takového postupu na protinádorovou odpověď u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčených panitumumabem.

Studie se zúčastnilo 38 pacientů, první skupina (n = 25) byla léčena preventivně již před výsevem vyrážky a druhá až poté, co se vyrážka objevila (n = 13). Závažnost kožní reakce, která se podobá akné a při léčbě panitumumabem se objevuje jako nežádoucí účinek léčby, byla hodnocena podle protokolu Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0.

Výsledky

Vyrážka se stupněm závažnosti ≥ 2 se ve skupině léčené preventivně vyskytovala signifikantně méně často než ve skupině léčené až reaktivně (44,0 vs. 84,6 %; p = 0,04). Mezi oběma skupinami nebyl zaznamenán žádný statisticky významný rozdíl ve výskytu dalších nežádoucích účinků.

Léčebná odpověď na panitumumab byla mírně vyšší ve skupině léčené preventivně, rozdíl však nebyl statisticky významný (36,0 vs. 7,7 %; odds ratio [OR] 6,75; 95% CI 0,75–60,76; p = 0,12). Průměrná doba do selhání léčby činila 149,7 dne v preventivně léčené skupině a 110,2 dne ve skupině léčené až po výskytu vyrážky (poměr rizik [HR] 0,58; 95% CI 0,26−1,28; p = 0,18).

Závěr

Profylaktické podání perorálního tetracyklinového antibiotika minocyklinu kombinované se zvýšenou péčí o kůži snížilo výskyt kožní vyrážky, která se objevuje u části pacientů léčených panitumumabem jako nežádoucí účinek. Tato léčba zároveň negativně neovlivnila protinádorovou účinnost panitumumabu. 

(epa)

Zdroj: Yamada M., Iihara H., Fujii H. et al. Prophylactic effect of oral minocycline in combination with topical steroid and skin care against panitumumab-induced acneiform rash in metastatic colorectal cancer patients. Anticancer Res 2015 Nov; 35 (11): 6175−6181.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Perkutánní mikrovlnná ablace v kombinaci s transkatetrální arteriální embolizací v léčbě jaterních metastáz CRC

Léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu spočívá v jejich chirurgické resekci. Naneštěstí pouze 10–15 % pacientů s metastázami je vhodnými kandidáty kurativní resekce. Pro ostatní nemocné jsou další léčebné metody omezené. Medián přežití je dle studií u těchto pacientů 6,9 měsíce. Vedle systémové chemoterapie se tak zkouší další lokální léčba, jež by zabránila růstu metastáz a nebyla tak náročná či zatěžující pro samotné pacienty.

Radiodiagnostické hodnocení kolorektálního karcinomu

Zobrazovací vyšetření hrají zásadní roli v procesu rozhodování o léčbě kolorektálního karcinomu (CRC). Způsob hodnocení šíření tohoto tumoru se však za poslední dekádu výrazně změnil. Místo tradiční klasifikace TNM se používají zcela odlišné prognostické faktory.

Správná příprava pacienta před kolonoskopií je klíčová pro detekci časných prekancerózních lézí

Endoskopický screening se velkou měrou podílí na snižování incidence a mortality u kolorektálního karcinomu. Jak ovšem potvrdila metaanalýza švýcarských gastroenterologů, stěžejní je správná příprava pacienta před vyšetřením.Všechny novinky