Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Umístění primárního nádoru a jeho vliv na prognózu metastatického kolorektálního karcinomu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 6.5.2015

Umístění primárního nádoru a jeho vliv na prognózu metastatického kolorektálního karcinomu

Autoři nedávno publikované analýzy se snažili vyjasnit, nakolik má uložení primárního nádoru u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) prognostický význam.

Přibývají biologické i klinické důkazy o tom, že mCRC v různém uložení (levostranné versus pravostranné) mají odlišné mechanismy kancerogeneze. Pravostranné nádory mají větší pravděpodobnost diploidie a acinózní histologie, vysoké instability mikrosatelitů či BRAF mutací. Na druhé straně levostranné tumory jsou častěji infiltrující, vedoucí ke konstrikcím a častěji jsou aneuploidní.

Autoři srovnávali spojení mezi uložením primárního nádoru a parametry přežití u nemocných s dosud neléčeným mCRC, kteří byli dále léčeni chemoterapií první volby s bevacizumabem či bez něj. Nemocní byli zařazeni do tří nezávislých kohort – do prospektivní farmakokinetické studie PROVETTA (n = 200) a dále do dvou randomizovaných studií fáze 3 – AVF2107g (n = 559) a NO16966 (n = 1268). Primární nádory uložené distálně od flexura lienalis byly řazeny jako levostranné a nádory uložené proximálně od výše uvedeného dělicího bodu jako pravostranné. Data byla statisticky analyzována s využitím Coxova modelu proporčních rizik a logistickou regresí.

V jednotlivých studiích představovaly většinu levostranně uložené primární nádory – PROVETTA (72 %), AVF2107g (63,1 %) a NO16966 (73,7 %). Ve studii PROVETTA měli pacienti s levostranně uloženými nádory lepší celkové přežití i přežití bez progrese. Multivariantní analýza potvrdila pravostranné uložení primární nádoru jako negativní prognostický faktor, a to nezávisle na histologii či stavu BRAF mutace. Obdobné výsledky prokázala i data ze studií AVF2107g a NO16966. V obou těchto randomizovaných studiích byl efekt bevacizumabu nezávislý na uložení primárního nádoru.

Tato data ukázala, že uložení primárního nádoru je u pacientů s mCRC, kteří byli dosud neléčení, důležitým prognostickým faktorem. Dle autorů by strana uložení primárního nádoru měla být součástí stratifikačních kritérií pro další randomizované studie.

(eza)

Zdroj: Loupakis F. et al. Primary tumor location as a prognostic factor in metastatic colorectal cancer. J Natl Cancer Inst. 2015 Feb 24; 107 (3); pii: dju427; doi: 10.1093/jnci/dju427

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Bubble test umožňuje rychlé ultrasonografické ověření endovenózního umístění centrálního katétru

Endovenózní umístění centrálního katetru je možné rychle potvrdit pomocí bubble testu (aplikace mikrobublin vzduchu ve fyziologickém roztoku do katétru) za ultrasonografické vizualizace pravé síně.

Bevacizumab u neselektované populace s metastatickým kolorektálním karcinomem

Italští lékaři publikovali výsledky randomizované klinické studie fáze III u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), ve které byla hodnocena účinnost přidání bevacizumabu ke standardní chemoterapii první linie.

Evaluace technik k prevenci kolorektálního anastomotického leaku

Z dostupných instrumentálních metod kolorektální anastomózy má v prevenci prosakování nejlepší výsledky side-to-side anastomóza s využitím cirkulárního stapleru.Všechny novinky