Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 22.3.2016

Účinnost bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Zhodnocení účinnosti kombinací cílených léčiv a cytostatik je u řady diagnóz v moderní onkologii esenciální. Zda je efektivní přidat v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) k nejčastěji užívaným chemoterapeutickým režimům bevacizumab, zjišťovali čínští autoři v metaanalýze publikované v časopisu Gastroenterology Research and Practice.

Bevacizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která se váže na vaskulární endotelový růstový faktor A (VEGF-A), čímž účinně blokuje nádorovou angiogenezi. V USA byl bevacizumab zaregistrován v roce 2004 na základě významného zvýšení celkového přežití (OS) i přežití bez progrese onemocnění (PFS) při přidání k chemoterapeutickému režimu IFL (bolus 5-fluorouracilu, leukovorin, irinotekan).

Mezitím se však standardními v 1. linii léčby mCRC staly režimy FOLFOX (5-fluorouracil, leukovorin, oxaliplatina), FOLFIRI (5-fluorouracil, leukovorin, irinotekan) a XELOX (kapecitabin, oxaliplatina). Autoři proto provedli metaanalýzu dostupných randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studií, aby zhodnotili přínos přidání bevacizumabu k chemoterapii v 1. linii celkově a specificky také k těmto v současnosti nejpoužívanějším chemoterapeutickým režimům.

Do analýzy bylo zahrnuto 7 klinických studií s účastí celkem 3436 pacientů. Přidání bevacizumabu nepřineslo významné zvýšení OS ani v kombinaci s chemoterapií celkově (HR 0,89; 95% CI 0,78–1,02; p = 0,08), ani v kombinaci s nejčastěji používanými režimy (HR 0,93; 95% CI 0,83–1,05; p = 0,24). Benefit byl identifikován ve zvýšení PFS v kombinaci s chemoterapií celkově (HR 0,68; 95% CI 0,59–0,78; p < 0,00001) i v kombinaci s nejčastěji používanými režimy (HR 0,84; 95% CI 0,75–0,94; p = 0,002). V analýze podskupin bylo dále zjištěno, že přidání bevacizumabu je z hlediska PFS výhodné pouze u režimů založených na kapecitabinu.

Přidání bevacizumabu v 1. linii léčby mCRC tedy pravděpodobně neprodlužuje OS, ale může prodloužit PFS, zvláště u některých chemoterapeutických režimů. Pro metaanalýzu však bylo k dispozici poměrně malé množství dat od pacientů s režimy FOLFOX, FOLFIRI a XELOX, a proto je třeba toto zjištění v budoucnu podrobit dalším klinickým hodnocením.

(jam)

Zdroj: Chen Y. X., Yang Q., Kuang J. J. et al. Efficacy of adding bevacizumab in the first-line chemotherapy of metastatic colorectal cancer: evidence from seven randomized clinical trials. Gastroenterol Res Pract 2014: 594930; doi: 10.1155/2014/594930.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Panitumumab a FOLFIRI v terapii metastatického kolorektálního karcinomu − výsledky klinické studie fáze III

Konečné výsledky randomizované klinické studie fáze III poukazují na to, že kombinovaná terapie panitumumabem a režimem FOLFIRI přispívá k prodloužení intervalu bez progrese onemocnění a zlepšení objektivní odpovědi na léčbu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem.

Panitumumab a bevacizumab u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom patří celosvětově mezi nejčastější malignity. Také v léčbě tohoto onemocnění se uplatňují molekuly cílené terapie. Použití kombinace monoklonálních protilátek panitumumabu a bevacizumabu s režimem FOLFIRI oproti podávání samotné chemoterapie sledovala práce uveřejněná v roce 2014 v časopisu Medical Oncology.

Heterogenita nádorů a specifické reakce na léčbu u kolorektálního karcinomu

U mnoha druhů karcinomů se osvědčila personalizovaná onkologická léčba založená na inhibici kináz v nádorech, jejichž růst je řízen definovanými genomickými změnami. Ve většině případů se však objeví získaná rezistence, která snižuje nesporný přínos uvedené léčby. Mechanismus získané rezistence lze identifikovat analýzou biopsie rezistentní nádorové léze.Všechny novinky