Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost a bezpečnost kombinace panitumumabu, bevacizumabu a FOLFIRI ve 2. linii léčby u pacientů s kolorektálním karcinomem a mutacemi KRAS

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 11.10.2016

Účinnost a bezpečnost kombinace panitumumabu, bevacizumabu a FOLFIRI ve 2. linii léčby u pacientů s kolorektálním karcinomem a mutacemi KRAS

Randomizovaná klinická studie se věnovala účinnosti a bezpečnosti nové strategie ve 2. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC), a to kombinaci panitumumabu a bevacizumabu s irinotekanem, 5-fluorouracilem a leukovorinem (FOLFIRI). Tuto kombinaci srovnávala s léčbou samotným režimem FOLFIRI u pacientů se známým mutačním statusem onkogenu KRAS.

Design studie

Do studie byli zařazeni pacienti s mCRC, u kterých byl znám stav mutací KRAS a měli za sebou neúspěšnou předchozí léčbou chemoterapií založenou na oxaliplatině. Zařazení pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin, jedna byla léčena panitumumabem/bevacizumabem v kombinaci s FOLFIRI a druhá samotným režimem FOLFIRI. Ve skupině léčené kombinací dostávali pacienti 4 mg/kg panitumumabu a bevacizumabu a FOLFIRI každé 2 týdny. Celkem bylo ve skupině léčené panitumumabem/bevacizumabem v kombinaci s FOLFIRI 65 pacientů. 77 nemocných bylo léčeno pouze režimem FOLFIRI.

Výsledky

U pacientů s nemutovaným KRAS činil medián intervalu do progrese onemocnění (PFS) 5,7 měsíce (95% CI 2,4−7,5 měsíce) u skupiny léčené panitumumabem/bevacizumabem a FOLFIRI a 3,8 měsíce (95% CI 3,0−6,7 měsíce) ve skupině léčené samotným režimem FOLFIRI. Medián celkového přežití (OS) dosáhl 15,2 měsíce (95% CI 8,9−19,7 měsíce) u panitumumabu/bevacizumabu a FOLFIRI a 11,0 měsíce (95% CI 8,2−15,4 měsíce) u FOLFIRI.

U pacientů s mutacemi KRAS činil medián PFS 5,1 měsíce (95% CI 2,7−10,2 měsíce) u panitumumabu/bevacizumabu a FOLFIRI a 4,1 měsíce (95% CI 2,5−8,4 měsíce) u FOLFIRI. Medián OS dosáhl 12,8 měsíce (95% CI 7,8−15,8 měsíce) u panitumumabu/bevacizumabu a FOLFIRI a 10,5 měsíce (95% CI 6,1−15,3 měsíce) u FOLFIRI.

Závažné nežádoucí účinky (stupeň 3 a 4) byly častěji spojené s léčbou panitumumabem/bevacizumabem a FOLFIRI. Výskyt nežádoucích účinků se však nelišil v závislosti na mutačním statusu KRAS. Např. závažná hypertenze se ve skupině pacientů léčených panitumumabem, bevacizumabem a FOLFIRI projevila u 17 % pacientů s nemutovaným KRAS a u 15 % s mutacemi KRAS.

Závěr

Pacienti s mCRC mohou být ve 2. linii léčby účinně léčeni kombinací panitumumabu/bevacizumabu s FOLFIRI, a to bez ohledu na stav mutací KRAS.

(epa)

Zdroj: Liu Y., Luan L., Wang X. A randomized phase II clinical study of combining panitumumab and bevacizumab, plus irinotecan, 5-fluorouracil, and leucovorin (FOLFIRI) compared with FOLFIRI alone as second-line treatment for patients with metastatic colorectal cancer and KRAS mutation. Onco Targets Ther 2015; 8: 1061−1068, doi: 10.2147/OTT.S81442.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Možnosti diagnostiky kolorektálních karcinomů a adenomů pomocí FDG-PET

Je definovaná role, jakou má FDG-PET vyšetření v detekci kolorektálního karcinomu a adenomu?

Protilátky anti-EGFR vs. anti-VEGF v 1. linii léčby mCRC s divokým typem RAS − metaanalýza

Metaanalýza efektivity cílené léčby v kombinaci s chemoterapií prokázala větší benefit použití protilátek proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) oproti protilátkám proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru (VEGF) v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) s divokým (nemutovaným) typem RAS.

Metody a výsledky populačního screeningu kolorektálního karcinomu v České republice

Screening kolorektálního karcinomu představuje sekundární preventivní opatření, jehož cílem je včasný záchyt onemocnění, ideálně ještě ve stadiu premaligní dobře léčitelné léze. V České republice je prováděn převážně prostřednictvím imunochemických testů na okultní krvácení do stolice a screeningové kolonoskopie. Od roku 2014 funguje adresné zvaní cílové části populace k podstoupení screeningového vyšetření a do programu jsou nově zapojeni rovněž ambulantní gynekologové.Všechny novinky