Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Stabilizace onemocnění kombinací anti-EGFR a anti-VEGF cílené terapie a chemoterapie u těžce předléčených pacientů

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 8.7.2017

Stabilizace onemocnění kombinací anti-EGFR a anti-VEGF cílené terapie a chemoterapie u těžce předléčených pacientů

Kombinace dvou různých molekulárních cílů je v oblasti cílené terapie nádorových onemocnění velmi diskutovaným konceptem. Očekává se sice vyšší účinnost kombinací, zároveň však panují obavy z nepřiměřené toxicity. Menší klinická studie publikovaná v květnu 2017 v časopisu Oncology přináší o kombinaci anti-VEGF a anti-EGFR terapie u kolorektálního karcinomu mírně optimistické zprávy.

Metodika studie

Cílem studie dánských onkologů bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost kombinace irinotekanu, bevacizumabu a cetuximabu nebo panitumumabu ve 4. linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem.

Všichni pacienti měli nemutovaný onkogen KRAS a v přecházejícím období užívali v rámci 1., 2. a 3. linie léčby fluoropyrimidiny, oxaliplatinu, irinotekan a cetuximab nebo panitumumab. Většina pacientů již také byla léčena bevacizumabem. Před zahájením podávání studijní trojkombinace byla progrese u pacientů zaznamenána během 3 měsíců po nasazení poslední varianty léčby. Studijní medikace byla podávána každý druhý týden.

Výsledky

Vyhodnocena byla data 63 pacientů. Trojkombinace cílených léčiv a chemoterapie byla dobře snášena a profil nežádoucích účinků odpovídal již známým údajům. Medián času do progrese onemocnění činil 6,1 měsíce a medián celkového přežití potom 11,9 měsíce. U 4 pacientů (6 %) byla zaznamenána částečná odpověď na léčbu a u 40 (63 %) došlo ke stabilizaci onemocnění.

Závěr

Kombinace anti-EGFR a anti-VEGF cílené léčby společně s irinotekanovou chemoterapií může vést k poměrně vysoké míře stabilizace onemocnění u těžce předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Kombinace cílených léčiv jistě zasluhuje další pozornost klinického výzkumu, a to nejen v léčbě kolorektálního karcinomu.

(jam)

Zdroj: Larsen F. O., Markussen A., Nielsen D. et al. Dual inhibition of EGFR and VEGF in heavily pretreated patients with metastatic colorectal cancer. Oncology 2017 May 23, doi: 10.1159/000475818 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace panitumumabu a FOLFOX6 v terapii metastatického kolorektálního karcinomu − finální analýza studie PEAK

Panitumumab je v kombinaci s režimem FOLFOX nebo FOLFIRI indikovaný v 1. linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem RAS. Primární výstupy studie PEAK prokázaly lepší výsledky v parametrech celkového přežití a doby přežití bez progrese pro kombinaci modifikovaného FOLFOX6 (mFOLFOX6) a panitumumabu v porovnání s mFOLFOX6 a bevacizumabem. V roce 2017 byla publikována finální analýza studie PEAK, která tyto výsledky potvrzuje.

Náklady na léčbu metastatického kolorektálního karcinomu: panitumumab vs. cetuximab

Studie dvou onkologických center v USA sledovala ekonomický dopad změny doporučení pro klinické onkology týkajících se cílené léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Na základě srovnání nákladů na léčbu byl jako lék volby vybrán panitumumab. Zpětná analýza nákladů prokázala, že tato změna doporučení vedla ke snížení nákladů na léčbu o bezmála 5 % ročně při zachování stejné efektivity a četnosti výskytu vedlejších účinků.

Prevence kolorektálního karcinomu − co je v praxi smysluplné?

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastěji diagnostikovaných nádorových onemocnění a bohužel jednou z vedoucích příčin mortality spojené s onkologickým onemocněním. V řadě případů mohl být nádor odhalen dříve, tedy u zatím asymptomatických pacientů, a mnohdy ještě v kurabilním stadiu.Všechny novinky