Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Správná selekce pacientů s mCRC je předpokladem optimalizace cílené léčby

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 13.2.2015

Správná selekce pacientů s mCRC je předpokladem optimalizace cílené léčby

Metaanalýza 40 studií ukázala potřebu selekce pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) pro dosažení největšího přínosu léčby antiVEGF a antiEGFR. Významné je také pečlivé zvážení sekvence léčby.

Zavedení monoklonálních protilátek proti receptoru pro epiteliální růstový faktor (EGFR) a proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru (VEGF) v léčbě mCRC významně zlepšilo přežití pacientů. Cílem tohoto přehledu bylo souhrnně zhodnotit účinky jednotlivých přípravků u mCRC na základě dat z dostupných klinických studií II. a III. fáze, sdružených analýz, metaanalýz a systematických přehledů.

Systematický průzkum literatury provedený s využitím databáze Německého ústavu lékařské dokumentace a informací identifikoval 806 prací, z nichž 40 splňovalo kritéria pro zařazení. Nashromážděné důkazy svědčí pro účinnost bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií obsahující 5-fluorouracil v první linii i v následujících liniích léčby. Přínos pokračující antiVEGF léčby byl prokázán také u afliberceptu a regorafenibu. Cetuximab má prokázanou účinnost v kombinaci s FOLFIRI (5-fluorouracil, leukovorin a irinotekan) v první linii léčby a v monoterapii v poslední linii. Panitumumab prokázal účinnost v kombinaci s oxaliplatinou a 5-fluorouracilem v první linii léčby, s FOLFIRI ve druhé linii a jako monoterapie v poslední linii léčby. Podstatné také je, že antiEGFR protilátky mají prokázaný přínos pouze u pacientů s nádory bez mutace KRAS (exony 2, 3, 4) a NRAS (exony 2, 3, 4).

Pro optimalizaci léčby pacientů s mCRC je tedy dnes rozhodující řádná selekce pacientů a vhodná sekvence léčby.

(zza)

Zdroj: Kirstein M. M., Lange A., Prenzler A. Targeted Therapies in Metastatic Colorectal Cancer: A Systematic Review and Assessment of Currently Available Data. Oncologist 2014 Nov; 19 (11): 1156–1168. Epub 2014 Oct 17.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Změna mutačního stavu KRAS/BRAF může ovlivňovat účinnost antiEGFR léčby mCRC

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) může změna mutačního stavu vysvětlovat účinnost, nebo naopak vznik rezistence na léčbu protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor (antiEGFR). Tento vývoj je možné monitorovat podle plazmatické hladiny volné cirkulující DNA (cfDNA), KRAS a BRAF.

Hypersenzitivní reakce při podávání monoklonálních protilátek v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Stejně jako téměř všechny systémové formy léčby rakoviny je i léčba monoklonálními protilátkami spojena s hypersenzitivními reakcemi. Předkládaný článek se věnuje výskytu těchto reakcí, jejich zvládání a zkřížené reaktivitě mezi jednotlivými typy monoklonálních protilátek.

Úskalí onkologické léčby

V rámci XXI. jihočeských onkologických dnů, které proběhly v říjnu 2014 v Českém Krumlově, byla mimo jiné diskutována i problematika managementu kostních metastáz, význam profylaxe febrilní neutropenie pro dodržení intenzity léčby a aktuální změny v algoritmu léčby první linie léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu.Všechny novinky