Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Rozdíly mezi pravostranným a levostranným kolorektálním karcinomem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 9.3.2017

Rozdíly mezi pravostranným a levostranným kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom (CRC) s pravostrannou lokalizací má jiné klinické a histologické charakteristiky a je spojen s jinou průměrnou délkou přežití než CRC v levé části kolon či v konečníku. Ukázala to nedávno publikovaná studie s téměř 58 tisíci pacienty.

Analyzovaná populace

Autoři vycházeli z předchozích důkazů, že CRC je spíše než jednotným typem nádoru skupinou různých onemocnění daných lokalizací nádoru. Jejich cílem bylo porovnat vstupní charakteristiky nádorů umístěných v pravé části kolon, levé části kolon a konečníku a přežití pacientů podle lokalizace nádoru. Do analýzy zahrnuli 57 847 případů patologicky potvrzeného kolorektálního adenokarcinomu diagnostikovaného v letech 2000 až 2012 z americké národní onkologické databáze SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results).

Výsledná zjištění

Ze zařazených případů CRC mělo 43,5 % pravostrannou lokalizaci, 37,7 % levostrannou lokalizaci a 18,8 % nádorů se nacházelo v konečníku. Nádory s proximálnější lokalizací postihovaly v porovnání s levostrannými nádory častěji starší pacienty a ženy, byly pokročilejšího stadia, histologicky spíše špatně diferencované nebo nediferencované a častěji mucinózní.

Přežití specifické pro dané onemocnění (DSS) bylo u pacientů s distálnější lokalizací nádoru v porovnání s pravostrannou delší v podskupinách s CRC stadia III nebo IV, ve věku do 70 let a s nemucinózním adenokarcinomem. Naopak pacienti s pravostranným nádorem a nádorem rekta měli delší DSS ve věkové podskupině nad 70 let a v podskupině s mucinózním adenokarcinomem.

Závěr

Tyto výsledky potvrzují vhodnost rozdělení CRC na nádory s proximální a distální lokalizací, a to vzhledem k jejich histologickým a klinickým odlišnostem i rozdílné délce přežití pacientů.

(zza)

Zdroj: Yang J., Du X. L., Li S. T. et al. Characteristics of differently located colorectal cancers support proximal and distal classification: a population-based study of 57,847 patients. PLoS One 2016 Dec 9; 11 (12): e0167540.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Panitumumab a FOLFOX4 v terapii metastatického kolorektálního karcinomu − vliv na kvalitu života pacientů

Metastatický kolorektální karcinom je zřídka kurabilní onemocnění. Zlepšení kvality života pacientů je proto hlavním cílem terapie. Randomizovaná kontrolovaná studie zkoumala kvalitu života pacientů podstupujících 1. linii léčby FOLFOX v monoterapii nebo v kombinaci s panitumumabem.

Volná cirkulující DNA jako biomarker pro predikci a monitorování léčby kolorektálního karcinomu

Molekulárněgenetické prediktivní markery mohou významně zefektivnit indikaci a aplikaci terapie pomocí inhibitorů EGFR. Jedním z hojně studovaných markerů je také volná cirkulující DNA.

Vpravo, či vlevo − jaké jsou důsledky lokalizace nádoru pro léčbu kolorektálního karcinomu?

Někteří autoři již v souvislosti s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) hovoří o „příběhu levé strany“. Narůstá totiž množství důkazů svědčících pro význam lokalizace (pravá vs. levá strana tračníku) primárního nádoru u mCRC. Ta se ukázala být důležitým prognostickým biomarkerem, který může mít vliv na léčbu těchto pacientů.Všechny novinky