Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Protilátky proti receptoru pro epidermální růstový faktor v léčbě pacientů s nádorem kolorekta a chronickým kožním onemocněním

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 1.9.2015

Protilátky proti receptoru pro epidermální růstový faktor v léčbě pacientů s nádorem kolorekta a chronickým kožním onemocněním

Monoklonální protilátky proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) se využívají v terapii pokročilého kolorektálního karcinomu (CRC). Vzhledem k možným nežádoucím účinkům na kůži se nicméně nedoporučuje jejich podávání u pacientů s chronickým kožním onemocněním. Následující kazuistika ovšem dokládá velmi dobrou účinnost protilátek proti EGFR na projevy psoriázy u pacienta s CRC.

EGFR je přítomen v řadě tkání a orgánů a hraje významnou roli i ve vývoji a imunologické funkci kůže. U pacientů s onemocněním psoriasis vulgaris je přitom tento receptor exprimován ve větší míře než v běžné populaci.

Autoři popisují případ 55letého muže, kterého léčili pro CRC. Tomuto pacientovi byla již ve 27 letech diagnostikována psoriasis vulgaris, od té doby byl léčen topickou terapií kortikoidy, analogy vitamínu D3, fototerapií, imunosupresivy, etretinátem i preparáty zaměřenými proti tumor nekrotizujícím faktoru. Ve věku 54 let mu byla diagnostikována rakovina sigmoidea s mnohočetnými jaterními a plicními metastázami. Pacient tedy podstoupil laparoskopickou sigmoidektomii a chemoterapii. Během této doby byla ložiska psoriázy stacionární.

Po 29 měsících byla u pacienta zahájena léčba cetuximabem. Po 7 dnech této léčby došlo k výraznému zlepšení psoriázy, které přetrvávalo i po změně na panitumumab z důvodu alergické reakce na cetuximab. Po vysazení protilátek proti EGFR se symptomy kožního onemocnění opět zhoršily.

Na základě této své zkušenosti autoři navrhují, aby antiEGFR terapie nebyla u pacientů s diagnózou psoriasis vulgaris paušálně kontraindikována, protože u některých pacientů by mohla symptomy nemoci spíše zlepšit. Zároveň se zdá, že EGFR hraje v patofyziologii psoriasis vulgaris důležitou roli.

(epa)

Zdroj: Okamoto K., Maeda H., Shiga T., et al. Cetuximab and panitumumab in a patient with colon cancer and concomitant chronic skin disease: A potential beneficial effect on psoriasis vulgaris. World J Gastroenterol  2015 March 28; 21 (12): 3746–3749.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prevalence mutací RAS mezi pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem

Použití inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) vyžaduje předchozí vyšetření přítomnosti mutací RAS na exonech 2/3/4. Retrospektivní studie publikovaná nedávno v European Journal of Cancer se pokouší analyzovat prevalenci mutací RAS mezi pacienty s mCRC.

Alternativní možnosti prognózy kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom (CRC) je onemocnění s vysokou mortalitou, která je dramaticky závislá na stadiu onemocnění. Vědci se proto snaží najít molekulární biomarkery, které by pomohly rozlišit pacienty s horší a lepší prognózou a podle toho určit nejvhodnější léčbu. V klinické praxi se již využívá stanovení mutací v genech KRAS a TP53, které jsou užitečné ve výběru vhodné terapie, ale postrádají prognostický význam.

Význam souslednosti protinádorových léků u metastatického kolorektálního karcinomu

Možnost využít v první linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) a genem RAS divokého typu inhibitor vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) bevacizumab nebo inhibitory receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) cetuximab a panitumumab přináší lékařům nutnost volby mezi oběma lékovými skupinami. Autoři z Kalifornie v USA se pokusili zhodnotit dostupnou literaturu a vytvořit model, který by klinikům rozhodování usnadňoval.Všechny novinky