Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Přínos podávání anti-EGFR před anti-VEGF protilátkami v rámci 1. linie léčby u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s nemutovanou formou KRAS

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 26.7.2016

Přínos podávání anti-EGFR před anti-VEGF protilátkami v rámci 1. linie léčby u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s nemutovanou formou KRAS

Již od roku 2013 jsou publikovány práce zabývající se optimálním výběrem dostupných cílených (biologických) léčiv pro 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Tyto výzkumy otevřely debatu o možných dlouhodobých následcích biologického účinku, které může 1. linie cílené léčby mít.

Nově publikovaná studie využila dostupná preklinická a klinická data k porovnání účinku různých pořadí podávání biologických léčiv, která jsou schválená pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu. K těmto látkám patří protilátky proti EGFR (receptoru pro epidermální růstový faktor) a protilátky proti VEGF (vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru). Byla také hodnocena důležitost molekulárního vyšetření nádorové tkáně a výběru pacienta na základě mutačního stavu RAS. Dále byla posuzována toxicita léčby a její vliv na kvalitu života.

Byly nalezeny přesvědčivé důkazy o tom, že nejpříznivějšího terapeutického efektu je dosaženo při použití anti-EGFR protilátek (panitumumab, cetuximab) jakožto 1. linie léčby před anti-VEGF protilátkami. Naproti tomu přednostní použití anti-VEGF protilátek zvyšuje riziko rozvoje získané rezistence k následně podávaným anti-EGFR protilátkám. Důkazy o účinnosti anti-EGFR protilátek podávaných ve 2. linii léčby byly nalezeny jen vzácně.

Protože s terapeutickým úspěchem podávání anti-EGFR protilátek lze počítat pouze u nemocných s tumory s nemutovanou (divokou) formu KRAS, je optimální léčebný efekt závislý také na pečlivém výběru pacientů založeném na mutačním stavu RAS. Abnormální protein KRAS se změněnou strukturou nepodléhá regulačnímu vlivu EGFR a stimuluje buňku k proliferaci, i když je EGFR inhibován.

Léčba látkami, které navozují hypoxii, jako jsou inhibitory VEGF (například bevacizumab), může mít za následek zvýšení aktivity KRAS nezávislé na stavu EGFR a snižovat tak citlivost buněk k následně podávaným anti-EGFR protilátkám.

Závěr

Analýza dostupných klinických a preklinických studií podala přesvědčivé důkazy o tom, že časné podání anti-EGFR protilátek v rámci 1. linie léčby a před anti-VEGF léčbou je pro pacienty s metastazujícím kolorektálním karcinomem s nemutovanou formou KRAS nejpřínosnější. Přitom jejich nežádoucí účinky jsou v případě zkušeného ošetřujícího lékaře dobře zvladatelné.

(blu)

Zdroj: Zaniboni A., Formica V. The best. First. Anti-EGFR before anti-VEGF, in the first-line treatment of RAS wild-type metastatic colorectal cancer: from bench to bedside. Cancer Chemother Pharmacol 2016 Apr 18 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání panitumumabu po selhání léčiv 1. linie u pacientů s kolorektálním karcinomem

Panitumumab jako léčivo 2. linie u kolorektálního karcinomu (CRC) byl podáván pacientům, u nichž došlo k progresi po užití léčiva 1. linie. Cílem studie bylo vyhodnocení doby bez další progrese onemocnění (PFS) a doby celkového přežití (OS).

Vliv mutací KRAS/NRAS na úspěšnost terapie metastatického kolorektálního karcinomu panitumumabem

Randomizovaná klinická studie fáze III prokázala, že kombinovaná terapie panitumumabem a režimem FOLFIRI přispívá k prodloužení doby bez progrese onemocnění a zlepšení objektivní odpovědi na léčbu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Následná analýza této studie se zabývala úspěšností terapie v souvislosti s mutacemi v genech KRAS a NRAS.

V Nizozemsku zkoušejí nový postup psychologické péče u nemocných s kolorektálním karcinomem

Onkologické onemocnění znamená bezesporu velkou psychickou zátěž; podle odhadů přibližně 30−40 % takto nemocných vykazuje symptomy psychologické nepohody a stresu. V případě pacientů s kolorektálním karcinomem se nejspíše jedná o podobná čísla a psychické potíže se obvykle ještě více prohlubují s výskytem metastáz. Onkologicky nemocní vykazující psychologický dyskomfort jsou podle studií méně spokojeni s podávanou léčbou a častěji se u nich objevuje nespolupráce (non-compliance). Právě probíhající nizozemská studie proto navrhuje nový algoritmus péče o psychické zdraví těchto pacientů.Všechny novinky