Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Prevalence mutací RAS mezi pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 2.8.2015

Prevalence mutací RAS mezi pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem

Použití inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) vyžaduje předchozí vyšetření přítomnosti mutací RAS na exonech 2/3/4. Retrospektivní studie publikovaná nedávno v European Journal of Cancer se pokouší analyzovat prevalenci mutací RAS mezi pacienty s mCRC.

Autoři využili data z pěti randomizovaných kontrolovaných klinických studií s panitumumabem (tři byly fáze III, jedna fáze II a jedna fáze Ib/II). Všechny studie fáze III zahrnovaly pacienty s mCRC bez ohledu na stav mutací RAS, studie fáze II a Ib/II tvořili pacienti s mCRC s potvrzeným KRAS wild type na exonu 2. Do celkového hodnocení prevalence RAS mutací zahrnuli autoři pouze ty pacienty, u kterých byly vyšetřeny všechny mutace RAS (KRAS nebo NRAS na exonech 2/3/4).

Analýza tedy nakonec zahrnovala 3196 pacientů s mCRC ze 36 zemí. Celková míra prevalence RAS mutací byla 55,9 % (95% CI 53,9–57,9 %), rozložení bylo následující:

KRAS exon 2 42,6 % (95% CI 40,7–44,5 %), KRAS exon 3 3,8 % (95% CI 2,9–4,9 %), KRAS exon 4 6,2 % (95% CI 5,0–7,6 %), NRAS exon 2 2,9 % (95% CI 2,1–3,9 %), NRAS exon 3 4,2 % (95% CI 3,2–5,4 %), NRAS exon 4 0,3 % (95% CI 0,1–0,7 %). Rozdíly v prevalenci mutací RAS byly pozorovány mezi jednotlivými studiemi (p = 0,001), pohlavími (p = 0,030) i zeměmi původu (p = 0,028).

Tato analýza poskytuje informace o prevalenci mutací genu RAS mezi pacienty s mCRC.

(epa)

Zdroj: Peeters M., Kafatos G., Taylor A., et al. Prevalence of RAS mutations and individual variation patterns among patients with metastatic colorectal cancer: A pooled analysis of randomised controlled trials. Eur J Cancer. 2015 Jun 3; pii: S0959-8049(15)00448-7; doi: 10.1016/j.ejca.2015.05.017. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Alternativní možnosti prognózy kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom (CRC) je onemocnění s vysokou mortalitou, která je dramaticky závislá na stadiu onemocnění. Vědci se proto snaží najít molekulární biomarkery, které by pomohly rozlišit pacienty s horší a lepší prognózou a podle toho určit nejvhodnější léčbu. V klinické praxi se již využívá stanovení mutací v genech KRAS a TP53, které jsou užitečné ve výběru vhodné terapie, ale postrádají prognostický význam.

Význam souslednosti protinádorových léků u metastatického kolorektálního karcinomu

Možnost využít v první linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) a genem RAS divokého typu inhibitor vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) bevacizumab nebo inhibitory receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) cetuximab a panitumumab přináší lékařům nutnost volby mezi oběma lékovými skupinami. Autoři z Kalifornie v USA se pokusili zhodnotit dostupnou literaturu a vytvořit model, který by klinikům rozhodování usnadňoval.

Kolorektální skrínink – účinná metoda prevence

Více než 2 milionům pacientů celosvětově je každoročně stanovena diagnóza rakoviny tlustého střeva (CA). Každý rok na ni zemře více než 600 000 pacientů. Skrínink může významně omezit morbiditu i mortalitu nemoci. Přehledový článek publikovaný v časopise Lancet se mimo jiné zabývá možnostmi prevence tohoto onemocnění.Všechny novinky