Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Prediktory úspěšnosti léčby zaměřené proti receptoru pro epidermální růstový faktor

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 9.3.2015

Prediktory úspěšnosti léčby zaměřené proti receptoru pro epidermální růstový faktor

Lékařská péče je v dnešní době maximálně individualizovaná, moderní medicína se snaží co nejpřesněji identifikovat pacienty, kterým by zvláště cílená léčba mohla nejpravděpodobněji pomoci. To vede jak ke snížení nákladů vynaložených zbytečně na neúčinnou léčbu, tak i minimalizaci toxicity léčby pro konkrétního pacienta.

V současné době již v onkologii funguje výběr pacientů k léčbě preparáty zaměřenými proti receptoru pro epidermální růstový faktor (anti-epidermal growth factor receptor – anti-EGFR). Ty jsou podávány pouze pacientům s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s genem KRAS divokého typu na exonu 2. Nicméně ani nepřítomnost KRAS mutací na exonu 2 nemusí nutně znamenat odpověď na léčbu, část pacientů s genem KRAS divokého typu na exonu 2 na léčbu cetuximabem nebo panitumumabem nereaguje. Je proto nutné najít další upřesňující prediktivní biomarkery, které by výběr pacientů dále zpřesnily.

Do genetického vyšetření pacientů s mCRC před zahájením anti-EGFR léčby by proto mělo být zařazeno, kromě vyšetření mutací KRAS na exonu 2, i kompletní testování RAS, protože se v několika studiích prokázalo, že RAS divokého typu má na výsledek léčby pozitivní vliv. Horší výsledky byly naopak zaznamenány u mutací KRAS mimo exon 2 nebo NRAS. Guidelines National Comprehensive Cancer Network pro kolorektální karcinom doporučují genotypizaci KRAS a NRAS u všech pacientů s mCRC. Pacienti se známou mutací KRAS nebo NRAS by pak neměli být anti-EGFR terapií léčeni, protože u těchto nemocných není signální dráha EGFR funkční, a nelze ji tedy prostřednictvím této léčby ovlivnit. O mutacích BRAF je dobře známo, že jsou u mCRC negativním prognostickým znakem, jejich role v odpovědi na terapii antiEGFR ale jasná není.

Pro lepší výběr pacientů k cílené léčbě je nutné podrobnější genetické testování, zahrnující rozšířené testování RAS, KRAS a NRAS mutací. Zkoumají se i další možné biomarkery, jako např. EGFR, PTEN, PIK3CA nebo BRAF, data ale zatím nejsou úplná a není možné je využít v klinické praxi. Zároveň je nutné všechna testování standardizovat a snížit tak jejich cenu, aby bylo možné je využívat v rutinní klinické praxi.

(epa)

Zdroj: Ashraf N., Kothari N., Kim R. Predictive biomarkers for anti-epidermal growth factor receptor therapy: beyond KRAS testing. J Natl Compr Canc Netw. 2014 Oct; 12 (10): 1433–42.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Cílená terapie metastatického kolorektálního karcinomu

Po objevení monoklonálních protilátek cílících na vaskulární endoteliální růstový faktor (vascular endothelial growth factor – VEGF) a receptor pro epidermální růstový faktor (epidermal growth factor receptor – EGFR) se signifikantně zlepšilo přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). Cílem práce autorů z německého Hannoveru bylo sumarizovat účinky těchto léčiv u mCRC na základě dat ze studií fáze II a III, souhrnných analýz a metaanalýz.

Správná selekce pacientů s mCRC je předpokladem optimalizace cílené léčby

Metaanalýza 40 studií ukázala potřebu selekce pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) pro dosažení největšího přínosu léčby antiVEGF a antiEGFR. Významné je také pečlivé zvážení sekvence léčby.

Změna mutačního stavu KRAS/BRAF může ovlivňovat účinnost antiEGFR léčby mCRC

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) může změna mutačního stavu vysvětlovat účinnost, nebo naopak vznik rezistence na léčbu protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor (antiEGFR). Tento vývoj je možné monitorovat podle plazmatické hladiny volné cirkulující DNA (cfDNA), KRAS a BRAF.Všechny novinky