Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Pravostranné a levostranné polypy vs. kolonoskopický screening

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 24.5.2017

Pravostranné a levostranné polypy vs. kolonoskopický screening

Screeningová kolonoskopie je metodou, která by logicky vzato měla mít stejné výsledky ve všech částech tračníku. Dnes už ale nikdo nepochybuje o tom, že tomu tak není.

Úvod

Incidence pravostranných kolorektálních karcinomů (CRC) a s nimi spojená mortalita nemají ke screeningové kolonoskopii jasný vztah. Ta sice prokazatelně chrání pacienty před levostranným CRC, ale ochrana před pravostrannými nádory není konzistentní. Příčinou mohou být jak biologické, tak metodologické faktory. Například nedostatečná příprava před vyšetřením může snadno vést k nezachycení pravostranných lézí, ty navíc mívají specifické molekulárněgenetické rysy, které mohou vést k rychlejší malignizaci ložiska. Některé studie ukazují, že malé polypy s pokročilým histologickým nálezem (tj. s nálezem high grade dysplazie/adenokarcinomu a/nebo s > 20 % vilózních struktur) mohou být častější právě v pravé části tračníku.

Rozsáhlá analýza zachycených polypů

Je však skutečně pravda, že v pravé části tračníku jsou polypy s pokročilým histologickým nálezem menší velikosti než vlevo? Tuto otázku si položil tým internistů z Dallasu. Odpovědí je rozsáhlá průřezová studie, publikovaná v časopisu Clinical Gastroenterology and Hepatology, která analyzovala celkem 233 414 polypů od 142 686 osob. 49 % analyzovaných polypů bylo odebráno z pravé části tračníku, 80 % útvarů mělo charakter hyperplastického polypu nebo tubulárního adenomu.

Výsledná zjištění

Porovnávána byla především velikost polypů a histologický nález a byly nalezeny tyto rozdíly:

  • Na pravé straně tračníku byla průměrná velikost polypu s high-grade dysplazií (HGD) nebo podílem adenokarcinomu 8,2 mm, zatímco v levé části tračníku to bylo 12,4 mm.
  • V pravém tračníku měly polypy s pokročilým histologickým nálezem průměrnou velikost 7,6 mm, zatímco v levém tračníku 11,1 mm.
  • V pravé části tračníku měla většina HGD/adenokarcinomových polypů velikost do 9 mm, zatímco v levém tračníku byla většina těchto útvarů větší než 9 mm.
  • Pravostranné HGD/adenokarcinomové polypy byly 5× častěji velké do 6 mm a 3× častěji měly velikost 6−9 mm než levostranné.
  • Rozdíly se ještě prohloubily při porovnávání polypů ryze adenokarcinomových. Ty byly v pravé části tračníku téměř 6× častěji menší než 6 mm a skoro 4× častěji měly velikost 6−9 mm v porovnání s levostrannými obdobnými útvary.

Závěr

Jaký je tedy praktický výstup z těchto údajů? Klást zvláštní důraz na prohledávání pravé části tračníku při kolonoskopii, protože i velmi malý polyp zde může mít značný klinický význam.

(pez)

Zdroj: Gupta S., Balasubramanian B. A., Fu T. et al. Polyps with advanced neoplasia are smaller in the right than in the left colon: implications for colorectal cancer screening. Clin Gastroenterol Hepatol 2012; 10 (12): 1395−1401.e2, doi: 10.1016/j.cgh.2012.07.004.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Význam lokalizace primárního tumoru na prognózu a výsledek léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

V únoru 2017 byla na konferenci Belgian Week of Gastroenterology prezentovaná retrospektivní analýza 3 randomizovaných klinických studií porovnávajících podávání panitumumabu s chemoterapií proti samotné chemoterapii (plus bevacizumab) v 1. a 2. linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem (wt) onkogenů RAS/BRAF.

Ochranný vliv nesteroidních antiflogistik na kožní symptomy asociované s panitumumabem

Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem léčby protilátkami proti receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) jsou kožní projevy způsobené lokální inhibicí EGFR. Na loňském kongresu ESMO Asia byl prezentován příspěvek o vlivu nesteroidních antiflogistik (NSAIDs) na akneiformní erupce při léčbě panitumumabem.

Srdeční metastáza kolorektálního karcinomu s odpovědí na FOLFOX6 + panitumumab − kazuistika

V únoru 2017 publikovali japonští autoři pravděpodobně první případ srdeční metastázy kolorektálního karcinomu (CRC) s dosažením parciální remise při kombinaci cytotoxické a cílené léčby.Všechny novinky