Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Panitumumab u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem: Význam testování stavu RAS onkogenu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 10.7.2015

Panitumumab u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem: Význam testování stavu RAS onkogenu

Data napříč liniemi léčby konzistentně demonstrují, že pomocí testování nádorového mutačního stavu RAS je možné selektovat pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem pravděpodobněji profitující z léčby panitumumabem. Pacienti s RAS mutovanými tumory by danou monoklonální protilátkou léčeni být neměli.

Při rozhodování o způsobu léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) jsou stále častěji využívány prediktivní nádorové biomarkery. Jedná se o proměnné, které je možné objektivně měřit a použít jako indikátory budoucí léčebné odpovědi.

Pacienti s mCRC vhodní k léčbě monoklonálními protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) – panitumumabem či cetuximabem – mohou být v současnosti vybíráni na základě stavu RAS onkogenu. Pacienti, jejichž nádor je tzv. divokého typu (WT), tedy bez přítomnosti mutace v oblasti K-RAS a N-RAS (exony 2, 3 a 4), jsou vhodní k dané terapii, kdežto pacienti se skrytými mutacemi v těchto exonech nikoliv. Předkládaný recentní přehled shrnuje klíčová klinická data pro panitumumab u mCRC napříč liniemi léčby a detailně hodnotí dopad komplexní RAS selekce na výsledky terapie.

Nová data podporují přechod testování od původně jen genu K-RAS k RAS panelu. Většina v současnosti dostupné evidence vztahující se k použití RAS statusu jako biomarkeru pochází z retrospektivních nebo prospektivně-retrospektivních analýz využívajících vzorky z dokončených studií III. fáze. Nové prospektivní studie by měly přinést další evidenci pro testování hypotéz biomarkerů na základě randomizace pacientů. Budoucí práce budou pravděpodobně dále hodnotit použití daných látek specificky u pacientů s RAS WT a využívat pokroky v porozumění molekulárním mechanismům procesů, z nichž vychází růst a diferenciace tumorů, pro stanovení nových cílených léčebných kombinací.

Incidence a závažnost vedlejších reakcí a celkový bezpečnostní profil panitumumabu byly u pacientů s RAS WT tumory podobné jako u těch s K-RAS WT tumory v exonu 2, jež byli léčeni panitumumabem.

Data napříč liniemi léčby konzistentně demonstrují, že pomocí testování nádorového mutačního stavu RAS je možné selektovat pacienty pravděpodobněji profitující z léčby panitumumabem. Monoklonální antiEGFR protilátky vykazují negativní poměr prospěšnosti a rizika u pacientů s mutacemi v genech K-RAS a N-RAS (exony 2 – kodony 12 a 13; exony 3 – kodony 59 a 61; exony 4 – kodony 117 a 146). Jejich použití u RAS mutovaných nemocných zvyšuje toxicitu léčby i náklady, a může dokonce zhoršovat prognózu oproti samotné chemoterapii. Proto je podávání antiEGFR monoklonálních protilátek kontraindikováno u nemocných s mutovaným nebo neznámým RAS onkogenem. Z daného vyplývá v Evropě schválená indikace pro léčbu tohoto typu pouze u pacientů s RAS WT. To dále zvýrazňuje význam RAS testování u mCRC.

the

Zdroj: Peeters M., Karthaus M., Rivera F. et al. Panitumumab in metastatic colorectal cancer: The importance of tumour RAS status. Drugs 2015; 75 (7): 731–748.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pozitivní efekt antiEGFR terapie na projevy psoriázy

Kazuistika popisuje pozitivní vliv monoterapie antiEGFR protilátkami ve třetí linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu na projevy současně probíhající chronické psoriázy. Monoklonální protilátky proti epidermálnímu růstovému faktoru (EGFR), které jsou používány v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu (CRC), vykazují závažné dermatologické nežádoucí účinky, což odrazuje zdravotníky od jejich využití u pacientů s chronickým kožním onemocněním.

Léčba první linie metastazujícího kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS podle stanoviska Německé onkologické společnosti

Pracovní skupina pro nádory kolon, rekta a tenkého střeva Německé onkologické společnosti (Die Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie in der Deutschen Krebsgesellschaft, Arbeitsgruppe Kolon-/Rektum-/Dünndarmkarzinom – AIO KRK) představila v únoru 2015 svoje stanovisko k výběru léčby první linie u pacientů s divokým typem RAS. Doporučení vycházejí z hodnocení dat studií CALGB, FIRE-3 a PEAK a v souladu s předchozím stanoviskem z roku 2014 doporučují u pacientů bez mutací RAS v první linii zvážení nasazení protilátky proti receptoru pro epidermální růstový faktor (antiEGFR). Pacienti s mutacemi RAS nemají z léčby antiEGFR žádný prospěch.

Zavedení samorozvíjejícího metalického stentu versus chirurgická intervence jako paliativní terapie u obstrukčního kolorektálního karcinomu

Samorozvíjející metalické stenty (SEMS) jsou velmi užitečné v léčbě pacientů s velkými obturujícími nádory kolorekta (CRC), v paliativní péči se ale příliš nevyužívají. Autoři následujícího článku si proto dali za cíl ověřit výhodnost zavedení SEMS v paliativní indikaci u pacientů s obturujícím CRC a srovnat rizika a výhody jejich použití s chirurgickým výkonem.Všechny novinky