Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Panitumumab u chemorezistentního metastatického kolorektálního karcinomu s divokým typem KRAS

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 3.12.2016

Panitumumab u chemorezistentního metastatického kolorektálního karcinomu s divokým typem KRAS

Nedávno byly publikovány výsledky sledování efektu přidání panitumumabu k nejlepší nabízené podpůrné péči u pacientů s chemorefrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem KRAS (exon 2).

Nejlepší možná podpůrná péče

Nejlepší možná podpůrná péče byla v rámci studie definovaná jako nejlepší, jaká byla pacientovi nabídnuta v daném centru, a zahrnovat mohla antibiotika, analgetika, radioterapii ke kontrole bolesti u kostních metastáz, kortikosteroidy, transfuze, růstové faktory, paliativní operaci či další symptomatickou terapii. Další součástí podpůrné léčby byla také psychoterapie.

Pacienti byli randomizováni v poměru 1 : 1 k podávání panitumumabu v dávce 6 mg/kg každé 2 týdny v kombinaci s nejlepší možnou podpůrnou péčí nebo pouze k nejlepší nabízené podpůrné péči.

Výsledky studie

Medián celkového přežití činil 10,0 měsíce u panitumumabu v kombinaci s nejlepší podpůrnou péčí oproti 7,4 měsíce u pacientů, kterým byla podávána pouze nejlepší podpůrná péče (p = 0,00960). U mCRC s divokým typem RAS byl medián celkového přežití opět signifikantně delší pro skupinu, jíž byl podáván panitumumab plus podpůrná péče, oproti skupině léčené pouze podpůrnou terapií (10,0 vs. 6,9 měsíce, p = 0,0135). Pacienti s RAS mutací z přidání panitumumabu neprofitovali.

Závěr

V této práci autoři došli k závěru, že panitumumab signifikantně prodlužuje přežívání pacientů s mCRC s divokým typem KRAS (exon 2). Jeho přínos u pacientů s mCRC a mutací RAS je minimální. 

(eza)

Zdroj: Kim T. W., Elme A., Kusic Z. et al. A phase 3 trial evaluating panitumumab plus best supportive care vs best supportive care in chemorefractory wild-type KRAS or RAS metastatic colorectal cancer. Br J Cancer 2016 Nov 8; 115 (10): 1206−1214, doi: 10.1038/bjc.2016.309.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hypomagnezémie v predikci terapeutického efektu protilátek proti EGFR v léčbě mCRC

Monoklonální protilátky proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) jsou efektivní součástí terapie metastatického kolorektálního karcinomu s nemutovanou formou onkogenu KRAS. Mají však relativně časté nežádoucí účinky, mezi něž patří hypomagnezémie a kožní obtíže. Japonská studie zjišťovala, zda má účinnost léčby spojitost s výskytem nežádoucích účinků.

Panitumumab může překonat rezistenci vůči cetuximabu

Práce amerických autorů publikovaná v září 2016 v časopisu PLoS One popisuje unikátní mechanismus, jímž je panitumumab schopen překonat získanou rezistenci vůči cetuximabu.

Kombinace FOLFOXIRI a panitumumabu u pacientů s kolorektálním karcinomem a jaterními metastázami

Pacienti s metastázami kolorektálního karcinomu (CRC), kteří nejsou indikováni k potenciální kurativní resekci, se mohou stát kandidáty resekce při agresivnější chemoterapii. Americká klinická studie hodnotila efekt kombinace 5-fluorouracilu (5-FU), leukovorinu, oxaliplatiny a irinotekanu (FOLFOXIRI) v kombinaci s panitumumabem u pacientů s nemutovanou formou onkogenu KRAS a s jaterními metastázami.Všechny novinky