Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Panitumumab pomáhá dosáhnout resekability metastáz

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 12.4.2016

Panitumumab pomáhá dosáhnout resekability metastáz

Panitumumab je monoklonální protilátka proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), která se uplatňuje především v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Jeho podávání v této indikaci v 1. linii popsala studie II. fáze publikovaná v časopisu Annals of Oncology. Léčivo bylo aplikováno v kombinaci s chemoterapeutickým režimem FOLFOXIRI.

Do studie byli zařazeni pouze pacienti s wild-type (WT) charakterem genů KRAS, NRAS, HRAS a BRAF. Data o použití inhibitorů EGFR u nemocných s mutací RAS přinesla již studie PRIME, v jejímž rámci byl panitumumab podáván rovněž nemocným s mCRC v první linii. Zatímco u pacientů s WT inhibitor EGFR signifikantně prodloužil přežití bez progrese (PFS) o půl roku, u pacientů s jakoukoliv mutací KRAS bylo přežití do progrese naopak zkráceno. Prognostický význam těchto mutací je přitom obdobný.

Průběh a výsledky studie

Studie se zúčastnilo 37 pacientů s mCRC. Indukční léčba probíhala po maximální počet 12 dvoutýdenních cyklů, následovala udržovací fáze pouze s panitumumabem a případně 5-fluorouracilem/leukovorinem do progrese onemocnění. Primárním sledovaným parametrem byla celková míra odpovědi (ORR).

Odpovědi bylo dosaženo u 89 % nemocných ze souboru (95% CI 75–96 %). 43 % pacientů následně podstoupilo sekundární odstranění metastáz a R0 resekce se povedlo dosáhnout u 35 %. Medián sledového období činil 17,7 měsíce, medián PFS 11,3 měsíce (95% CI 9,7–12,9 měsíce).

Mezi nejčastější závažné nežádoucí účinky (grade 3 a 4) patřila neutropenie, průjem, astenie, stomatitida a kožní reakce. 

Závěr

Kombinace panitumumabu s FOLFOXFIRI u nemocných s WT mCRC se tak i v této práci ukázala jako účinná s tím, že kromě samotného efektu na karcinom nabízí slibnou možnost konverze na resekabilitu. Přidání panitumumabu k režimu FOLFOXIRI zároveň vykázalo potenciál pro snížení dávky fluorouracilu a irinotekanu, s čímž souvisí mj. omezení významných nežádoucích účinků spojených s podáváním chemoterapeutik.

(ond)

Zdroj: Fornaro L., Lonardi S., Masi G. et al. FOLFOXIRI in combination with panitumumab as first-line treatment in quadruple wild-type (KRAS, NRAS, HRAS, BRAF) metastatic colorectal cancer patients: a phase II trial by the Gruppo Oncologico Nord Ovest (GONO). Ann Oncol 2013 Aug; 24 (8): 2062−2067; doi: 10.1093/annonc/mdt165.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace režimu FOLFOX6 a panitumumabu u dialyzovaného pacienta − kazuistika

Kombinace chemoterapie FOLFOX6 a panitumumabu (plně humánní protilátky proti receptoru epidermálního růstového faktoru) je jednou ze standardních možností léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu. Nedávno byl publikován první případ použití této kombinace u dialyzovaného pacienta.

Inhibitory EGFR jsou optimální volbou pro nemocné s metastatickým kolorektálním karcinomem

Metastatický kolorektální karcinom (mCRC) patří mezi onemocnění, jejichž prognóza se s příchodem moderní cílené terapie rapidně zlepšila. Mezi monoklonální protilátky používané v jeho léčbě patří také panitumumab a cetuximab. Jejich použití v monoterapii i v rámci kombinační léčby se věnovala souhrnná práce uveřejněná na sklonku loňského roku.

Účinnost bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Zhodnocení účinnosti kombinací cílených léčiv a cytostatik je u řady diagnóz v moderní onkologii esenciální. Zda je efektivní přidat v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) k nejčastěji užívaným chemoterapeutickým režimům bevacizumab, zjišťovali čínští autoři v metaanalýze publikované v časopisu Gastroenterology Research and Practice.Všechny novinky