Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Panitumumab + mFOLFOX6 prokázaly větší nákladovou efektivitu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS než bavacizumab + mFOLFOX6

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 22.1.2015

Panitumumab + mFOLFOX6 prokázaly větší nákladovou efektivitu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS než bavacizumab + mFOLFOX6

První analýza nákladové efektivity biologické léčby v kombinaci s chemoterapií u metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) s divokým typem RAS (bez mutací KRAS exonů 2, 3, 4 a NRAS exonů 2, 3, 4) prokázala nákladovou efektivitu panitumumabu v 1. linii léčby těchto pacientů. V porovnání s dosavadním standardem péče, který představuje bevacizumab + mFOLFOX6, vedla léčba panitumumabem k získání 1 roku života navíc při nákladech 26 918 EUR a k získání 1 roku kvalitního života (QALY) navíc při nákladech 36 577 EUR, při hranici akceptovatelných nákladů 40 000 až 60 000 EUR.

K farmakoekonomické analýze byly použity údaje ze studie PEAK a náklady na léčbu v podmínkách zdravotního pojištění ve Francii v roce 2013. Studie PEAK prokázala významně delší přežití bez progrese choroby (PFS) a silný trend k prodloužení celkového přežití (OS) u pacientů s mCRC s divokým typem RAS (po rozšířené analýze mutací) při léčbě panitumumabem plus mFOLFOX v porovnání s bevacizumabem plus mFOLFOX.

Výsledky právě publikované analýzy nákladové efektivity léčby ukázaly, že přínosu panitumumabu v porovnání s bevacizumabem je dosaženo za „dobrou cenu“. Panitumumab lze proto v 1. linii léčby pacientů s mCRC bez mutací RAS považovat za nákladově efektivní. Nejvýznamnějšími položkami v nákladech byly cílená léčba, chemoterapie a nejlepší podpůrná péče.

Přesnější selekce pacientů s mCRC při podávání biologické léčby s vyloučením mutací KRAS exonů 2, 3, 4 a NRAS exonů 2, 3, 4  vede k lepší účinnosti panitumumabu se zajištěním nákladové efektivity. To je podstatná informace, která pomůže klinickým onkologům při individualizaci péče a volbě biologické léčby v této indikaci.

(zza)

Zdroj: Graham C. N., Hechmati G., Hjelmgren J., et al. Cost-effectiveness analysis og panitumumab plus mFOLFOX6 compared with bevacizumab plus mFOLFOX6 for the first-line treatment of patiens with wild-type RAS metastatic colorectal cancer. Eur J Canc 2014; 50: 2791–2801.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Resekce primárního nádoru u kolorektálního karcinomu se synchronními neresekovatelnými metastázami prodlužuje OS i PFS

Analýza 4 studií se pokusila odpovědět na kontroverzní otázku, zda je resekce primárního nádoru u pacientů s kolorektálním karcinomem se synchronními neresekovatelnými metastázami přínosná. Výsledky ukázaly delší celkové přežití (OS) i přežití bez progrese (PFS) u pacientů po provedené resekci.

Přesnější selekce pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s vyřazením všech mutací RAS zvyšuje účinnost panitumumabu

Dříve publikované výsledky studie PEAK, která porovnávala panitumumab a bevacizumab vždy s mFOLFOX6 u pacientů s neresekovatelným metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) bez mutace exonu 2 KRAS, ukázaly srovnatelné přežití bez progrese (PSF) a delší celkové přežití (OS) u panitumumabu. Nově provedená analýza populace z této studie bez mutací i na exonech 3 a 4 KRAS a NRAS ukázala přínos panitumumabu v podobě delšího PFS.Všechny novinky