Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Pacienti s divertikulitidou mají vyšší riziko karcinomů tlustého střeva

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 6.12.2017

Pacienti s divertikulitidou mají vyšší riziko karcinomů tlustého střeva

V časopisu Annals of Surgery byla nedávno publikována zajímavá studie, která zkoumala souvislost mezi divertikulitidou a karcinomy tlustého střeva v celonárodní studii analyzující dlouhodobě (18 let) sbíraná data.

Metodika studie

Divertikulitida je v západním světě běžným onemocněním, výsledky studií věnovaných souvislosti mezi divertikulitidou a výskytem karcinomu tlustého střeva však byly dosud neprůkazné. Autoři prezentované práce proto provedli populační kohortovou studii, do které zahrnuli údaje z období od roku 1995 do roku 2012 získané z dánského národního registru obsahujícího data z veřejných i soukromých nemocnic.

Pacienti s divertikulitidou byli podle pohlaví a věku (± 1 rok) spárováni v poměru 1 : 10 s osobami, jež divertikulitidu a divertikulózu v anamnéze neměly. Hlavním sledovaným parametrem byl výskyt karcinomu tlustého střeva, autoři se ovšem věnovali i vlivu provedené kolonoskopie a léčby divertikulitidy na následnou míru výskytu těchto nádorů.

Výsledky

Celkem bylo zahrnuto 445 456 pacientů, z nichž 40 496 mělo divertikulitidu. Incidence karcinomů tlustého střeva se mezi skupinou s divertikulitidou (4,3 %) a skupinou bez divertikulitidy (2,3 %) signifikantně lišila (p < 0,001). Po úpravě možných zavádějících faktorů byla asociace mezi divertikulitidou a nádory signifikantní s poměrem šancí (OR − odds ratio) 2,20 (95% interval spolehlivosti [CI] 2,08−2,32; p < 0,001). Pacienti s divertikulitidou, u kterých nebyla provedena kolonoskopie, měli zvýšené riziko výskytu karcinomů tlustého střeva ve srovnání s těmi bez divertikulitidy a kolonoskopie (OR 2,72; 95% CI 2,64−2,94; p < 0,001).

Závěr

Mezi divertikulitidou a karcinomy tlustého střeva byla nalezena silná asociace, další studie by měly osvětlit možné kauzální souvislosti. Pacienti s divertikulitidou by měli být endoskopicky sledováni.

(epa)

Zdroj: Mortensen L. Q., Burcharth J., Andresen K. et al. An 18-year nationwide cohort study on the association between diverticulitis and colon cancer. Ann Surg 2017 May; 265 (5): 954−959, doi: 10.1097/SLA.0000000000001794.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Molekulární biomarkery v terapii kolorektálního karcinomu – aktuální guidelines ASCO

Stanovení molekulárních biomarkerů při onemocnění kolorektálním karcinomem přispívá ke zlepšení péče o pacienty. V tomto roce publikované guidelines Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) a dalších odborných společností přinášejí seznam doporučení na základě komplexní rešerše několika tisícovek studií.

Histologické výsledky laparoskopické versus otevřené mezorektální excize pro karcinom rekta − systematický přehled a metaanalýza

Rektální resekce s excizí mezorekta je základem chirurgické terapie karcinomu rekta. Práce publikovaná v roce 2017 v časopisu JAMA Surgery se soustředila na porovnání výsledků laparoskopické a otevřené rektální resekce.

Bezpečnost a účinnost panitumumabu u pacientů s neresekovatelným kolorektálním karcinomem – postmarketingové sledování

Japonská studie s více než 3 tisíci účastníky sesbírala podrobná data týkající se účinnosti, bezpečnosti a výskytu jednotlivých nežádoucích reakcí u pacientů léčených inhibitorem epidermálního růstového faktoru (EGFR) panitumumabem.Všechny novinky