Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Ochranný vliv nesteroidních antiflogistik na kožní symptomy asociované s panitumumabem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 17.5.2017

Ochranný vliv nesteroidních antiflogistik na kožní symptomy asociované s panitumumabem

Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem léčby protilátkami proti receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) jsou kožní projevy způsobené lokální inhibicí EGFR. Na loňském kongresu ESMO Asia byl prezentován příspěvek o vlivu nesteroidních antiflogistik (NSAIDs) na akneiformní erupce při léčbě panitumumabem.

Průběh studie

Studie se zúčastnilo celkem 104 pacientů s neresekovatelným pokročilým nebo rekurentním kolorektálním karcinomem s genem KRAS divokého typu. Pacienti byli v období od dubna 2010 do března 2016 léčeni panitumumabem se současným podáváním NSAIDs (pmab + NSAIDs) nebo pouze panitumumabem (pmab).

Autoři retrospektivně hodnotili vliv NSAIDs na kožní příznaky asociované s panitumumabem. Hodnocena byla data z prvních 6 cyklů léčby panitumumabem, vzhledem k tomu, že v tomto období byla často pozorována akneiformní erupce spojená s léčbou. Pacienti, kteří byli po zahájení terapie panitumumabem léčeni topickými či perorálně podávanými kortikoidy, byli ze studie vyloučeni.

Výsledky

Byl pozorován signifikantní rozdíl v incidenci (p = 0,0498) i závažnosti (p = 0,0495) akneiformní erupce mezi oběma skupinami. Podrobné výsledky jsou uvedeny v následující tabulce:

 

pmab + NSAIDs (n = 37)

pmab (n = 67)

Incidence akneiformní erupce

74,3 %

88,7 %

Závažnost příznaků (počet pacientů):

 

 

stupeň 0

10

7

stupeň 1

20

41

stupeň 2

7

18

stupeň 3

0

1

stupeň 4

0

0

Závěr 

Zdá se, že současné podávání perorálních NSAIDs je užitečné v prevenci akneiformní erupce způsobené panitumumabem.

(este)

Zdroj: Ishikawa H., Masujima H., R. Tanaka R. et al. A retrospective study on the protective effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on panitumumab-related skin symptom. Ann Oncol 2016; 27 (suppl. 9): ix170−ix176, doi: 10.1093/annonc/mdw599.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Význam gap junctions u pravostranných a levostranných karcinomů kolorekta

V klinické praxi se ukazuje, že karcinomy lokalizované v pravé části tlustého střeva bývají hůře léčitelné než karcinomy v jeho levé části. Nabízí se tedy otázka, jaká je podstata tohoto jevu. Pokud se ji podaří objasnit, mohly by tyto poznatky sloužit k optimalizaci léčebné strategie. Podstatnou roli možná hrají mechanismy vedoucí k nefunkčnosti mezibuněčné komunikace.

Vliv screeningu kolorektálního karcinomu na detekci pravostranných nádorů tlustého střeva v Itálii

V pravé části kolon je kolorektální karcinom (CRC) stále často diagnostikován až ve velmi pokročilém stadiu. Studie italských autorů se proto věnovala účinnosti screeningu CRC v italské provincii Mantova; současně se pokusila zjistit, jestli lokalizace tumoru hraje nějakou roli ve výsledcích léčby a přežití pacientů.

Efektivita a bezpečnost panitumumabu plus chemoterapie v léčbě mCRC – metaanalýza

Metaanalýza 11 studií hodnotila efektivitu a bezpečnost panitumumabu v kombinací s chemoterapií založenou na irinotekanu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Z její výsledků vyplývá, že tato kombinace je účinná a dobře tolerována.Všechny novinky