Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nové potenciální biomarkery odpovědi metastatického kolorektálního karcinomu na inhibitory EGFR

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 19.3.2018

Nové potenciální biomarkery odpovědi metastatického kolorektálního karcinomu na inhibitory EGFR

Francouzští autoři se ve své práci publikované na konci loňského roku v British Journal of Cancer pokusili zpřesnit selekci pacientů s mCRC, kteří budou vykazovat odpověď na anti-EGFR terapii. Analyzovali aktivaci proteinů zapojených v signálních drahách a zjistili, že s odpovědí na tuto léčbu je spojena aktivace konkrétních signálních drah, které by bylo možné v klinické praxi využít jako prognostické biomarkery.

Primární rezistence vůči anti-EGFR terapii a její příčiny

Biologická léčba metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) cílená proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) není účinná ani indikovaná u pacientů s mutací KRAS či NRAS, protože tyto mutace aktivují dráhy nezávislé na EGFR a jsou příčinou primární rezistence nádoru vůči této léčbě. Ovšem i část pacientů s divokým typem RAS na léčbu inhibitory EGFR nereaguje. Existuje proto hypotéza, že k primární rezistenci na tuto léčbu mohou vést i jiné (epi)genetické odchylky nádoru.

Analýza exprese a aktivace proteinů

Autoři této práce proto využili kohortu pacientů s mCRC z několika francouzských onkologických center, kteří byli léčeni inhibitory EGFR. Analyzovali u nich expresi a aktivaci proteinů zapojených do buněčných signalizačních drah za použití proteinových souborů (arrays) na reverzní fázi.

Výsledná zjištění

Jako prediktory delšího celkové přežití identifikovali aktivaci EGFR a HER3 (receptorové tyrosinové proteinkinázy erbB3). S odpovědí na léčbu inhibitory EGFR byla spojena aktivace signální dráhy EGFR a PI3K (fosfatidylinositol-3-kináza), nikoliv MAPK (mitogenem aktivovaná proteinkináza). Dalším zjištěním byla aktivace HER2/3 a Wnt signalizace u levostranných nádorů a jejich lepší odpověď na léčbu inhibitory EGFR.

Závěr

Autoři ve svých závěrech upozorňují na význam vývoje těchto biomarkerů pro klinickou praxi a jejich využití pro výběr pacientů s mCRC s genem RAS divokého typu, pro které by anti-EGFR terapie byla přínosem.

(zza)

Zdroj: Lièvre A., Ouine B., Canet J. et al. Protein biomarkers predictive for response to anti-EGFR treatment in RAS wild-type metastatic colorectal carcinoma. Br J Cancer 2017 Dec 5; 117 (12): 1819−1827, doi: 10.1038/bjc.2017.353.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Důležitost zhodnocení rozsahu nemoci v kombinované léčbě mCRC

Charakter konkrétního nádoru a pacienta je určující pro stanovení cíle 1. linie léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Na loňské konferenci Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO 2016 Congress) byl prezentován příspěvek zabývající se účinností přídavku inhibitoru receptorů epidermálního růstového faktoru k chemoterapii s ohledem na to, zda cílem léčby byla cytoredukce, nebo kontrola onemocnění.

Inovativní kolonoskop by měl do roku 2020 umožnit diagnostiku střevních karcinomů bez biopsie

Přístroj vybavený pokročilou zobrazovací technikou by měl umožnit zhodnocení střevních polypů in situ. Multicentrický projekt jeho vývoje je financován Evropskou unií.

Vliv časného zmenšení nádoru a hloubky terapeutické odpovědi na výsledky léčby u pacientů s mCRC a nemutovaným RAS

Mezinárodní tým autorů ze západní Evropy se ve své recentní analýze zaměřil na pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s nemutovaným onkogenem RAS (WT – wild type), kteří byli sledováni v rámci 3 klinických studií hodnotících panitumumab v 1. linii léčby. Zajímal je vliv časného zmenšení nádoru (ETS – early tumour shrinkage) a hloubky léčebné odpovědi (DpR – depth of response) na výsledky léčby.Všechny novinky