Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Navzdory kožním nežádoucím účinkům panitumumab nesnižuje kvalitu života pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 17.5.2016

Navzdory kožním nežádoucím účinkům panitumumab nesnižuje kvalitu života pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Terapie zaměřená proti receptoru pro epidermální růstový faktor (anti-EGFR) je doprovázena především kožními nežádoucími účinky. Jejich míra velmi často odpovídá účinnosti terapie, otázkou však zůstává, jak výrazně zasahují tyto nežádoucí účinky kvalitu života léčených pacientů. Odpověď přináší analýza publikovaná na počátku roku 2016 v časopise ESMO Open.

Metodika

Skupina onkologů z celého světa podrobila analýze kohortu pacientů, kteří se účastnili otevřené multicentrické klinické studie fáze III PRIME, jež primárně hodnotila účinnost přidání panitumumabu k režimu FOLFOX4. Vybraní pacienti (n = 505) měli divoký typ onkogenu RAS (WT KRAS/NRAS na exonech 2–4) a byli randomizováni k 1. linii léčby FOLFOX4 v kombinaci s panitumumabem nebo pouze FOLFOX4. Hodnocení kvality života probíhalo pomocí standardizovaných nástrojů EuroQoL 5D (pětibodový index zdravotního stavu), Health State Index (HSI) a vizuální analogové škály, která umožňuje hodnotit celkové zdraví (OHR). Dále byla kvalita života specificky měřena u pacientů s časným zmenšením nádoru (≥ 30% zmenšení velikosti po 8 týdnech léčby).

Výsledky

Panitumumab významně prodloužil celkové přežití pacientů (26,0 vs. 20,2 měsíce; p = 0,04) s WT RAS. Větší množství pacientů ve skupině s panitumumabem také dosáhlo časného zmenšení tumoru (59 vs. 38 %; p < 0,001), lepší celkové léčebné odpovědi a jejího delšího trvání.

Dále se ukázalo, že pacienti, kteří měli na počátku studie symptomy nádorového onemocnění a v průběhu studie dosáhli časného zmenšení tumoru, měli vyšší kvalitu života než pacienti, u nichž časné změny ve velikosti tumoru nenastaly.

Kožní symptomy a kvalita života

Závažná kožní toxicita (stupně 3 a výše) se vyskytla u 38 % pacientů léčených panitumumabem a FOLFOX4 a u 2 % pacientů s režimem FOLFOX4. Mezi skupinami však nebyl významný rozdíl v HSI ani OHR. U pacientů s projevy kožní toxicity se kvalita života nelišila v závislosti na závažnosti symptomů kožního postižení (stupeň 0–2 vs. stupeň 3+). Vliv kožních symptomů může být u pacientů vyvážen důvěrou v to, že jsou známkou dobré protinádorové účinnosti, jak se již dříve potvrdilo.

Závěr

Panitumumab prodlužuje celkové přežití pacientů, aniž by měl negativní vliv na kvalitu života, přestože je spojen s vysokým rizikem závažných kožních nežádoucích účinků. Podobných výsledků bylo dosaženo ve studii PRIME i jinými metodami hodnocení kvality života, např. Q-TWiST (quality-adjusted time without symptoms of disease or toxicity). Z tohoto důvodu Evropská společnost pro klinickou onkologii (ESMO) nedávno ohodnotila panitumumab 4 body z 5 na škále ESMO-MBCS, která hodnotí míru reálného klinického benefitu léčby. Toto hodnocení získal panitumumab jak pro svou účinnost, tak právě i pro vliv na kvalitu života léčených pacientů.

(jam)

Zdroj: Siena S., Tabemero J., Bodoky G. et al. Quality of life during first-line FOLFOX4 ± panitumumab in RAS wild-type metastatic colorectal carcinoma: results from a randomised controlled trial. ESMO Open 2016; 1: e000041; doi: 10.1136/esmoopen-2016-000041.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nová studie zpochybňuje přínos přidání bevacizumabu ke standardním režimům chemoterapie metastatického kolorektálního karcinomu

Studie, jež se zabývaly přínosem bevacizumabu přidaného k chemoterapii metastazujícího kolorektálního karcinomu, přinášely zatím rozporuplné výsledky. Italská klinická studie fáze III hodnotila efekt přidání bevacizumabu ke zlatému standardu 1. linie chemoterapie u metastazujícího kolorektálního karcinomu.

Panitumumab pomáhá dosáhnout resekability metastáz

Panitumumab je monoklonální protilátka proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), která se uplatňuje především v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Jeho podávání v této indikaci v 1. linii popsala studie II. fáze publikovaná v časopisu Annals of Oncology. Léčivo bylo aplikováno v kombinaci s chemoterapeutickým režimem FOLFOXIRI.

Kombinace režimu FOLFOX6 a panitumumabu u dialyzovaného pacienta − kazuistika

Kombinace chemoterapie FOLFOX6 a panitumumabu (plně humánní protilátky proti receptoru epidermálního růstového faktoru) je jednou ze standardních možností léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu. Nedávno byl publikován první případ použití této kombinace u dialyzovaného pacienta.Všechny novinky