Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Mutace RAS a léčba metastatického kolorektálního karcinomu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 14.7.2015

Mutace RAS a léčba metastatického kolorektálního karcinomu

Kombinace cílené terapie a chemoterapie s fluorouracilem je v současné době základem léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) vedou u pacientů bez mutace KRAS na exonu 2 v první linii léčby k delšímu intervalu do progrese onemocnění (PFS) i delšímu celkovému přežití (OS). Vliv dalších mutací RAS na výsledek léčby ale již tak dobře prozkoumán není.

Je dobře známo, že mutace KRAS na exonu 2 vedou ke špatné odpovědi na léčbu antiEGFR. Podle posledních výsledků se ale zdá, že i ostatní mutace RAS (mutace KRAS na exonech 3 a 4 a mutace NRAS) predikují špatnou odpověď na léčbu antiEGFR. Před zahájením léčby antiEGFR by proto měl být u všech pacientů proveden kompletní test na přítomnost mutací RAS, což by pomohlo objasnit jejich vliv na výsledek léčby.

Léčba kombinací cílené terapie a chemoterapie by měla být umožněna všem pacientům, kterým by mohla být přínosem. Výsledky studií, které zkoumaly rozdíly v léčebných výsledcích pacientů bez mutací RAS léčených buď chemoterapií v kombinaci s léčivy zaměřenými proti EGFR, nebo samotnou chemoterapií, ukazují, že antiEGFR terapie vede k delšímu PFS i OS. V žádné studii dosud nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl v léčbě první linie mezi cílenou terapií s bevacizumabem a inhibitory EGFR.

U vhodných pacientů je použití bevacizumabu, cetuximabu či panitumumabu v první linii léčby mCRC oprávněné.

(epa)

Zdroj: Cannon T. L., Kokon M. A., Shafqat S., Deeken J. F. RAS Mutations Beyond KRAS Exon 2: A Review and Discussion of Clinical Trial Data. Curr Treat Options Oncol. 2015 Jul; 16 (7): 350; doi: 10.1007/s11864-015-0350-8.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Panitumumab u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem: Význam testování stavu RAS onkogenu

Data napříč liniemi léčby konzistentně demonstrují, že pomocí testování nádorového mutačního stavu RAS je možné selektovat pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem pravděpodobněji profitující z léčby panitumumabem. Pacienti s RAS mutovanými tumory by danou monoklonální protilátkou léčeni být neměli.

Panitumumab je ekonomicky výhodný EGFR inhibitor

Kolorektální karcinom stojí v čele onkologické morbidity a mortality českých pacientů. Jeho prognóza, u metastatického postižení původně velmi nepříznivá, se zlepšila s příchodem cílené terapie. Mezi látky, které se u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) používají, patří také monoklonální protilátky proti receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) cetuximab a panitumumab. Srovnání jejich ekonomické náročnosti se věnovala práce amerických autorů uveřejněná letos v časopise Journal of Medical Economics.

Pozitivní efekt antiEGFR terapie na projevy psoriázy

Kazuistika popisuje pozitivní vliv monoterapie antiEGFR protilátkami ve třetí linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu na projevy současně probíhající chronické psoriázy. Monoklonální protilátky proti epidermálnímu růstovému faktoru (EGFR), které jsou používány v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu (CRC), vykazují závažné dermatologické nežádoucí účinky, což odrazuje zdravotníky od jejich využití u pacientů s chronickým kožním onemocněním.Všechny novinky