Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Možnosti diagnostiky kolorektálních karcinomů a adenomů pomocí FDG-PET

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 9.10.2016

Možnosti diagnostiky kolorektálních karcinomů a adenomů pomocí FDG-PET

Je definovaná role, jakou má FDG-PET vyšetření v detekci kolorektálního karcinomu a adenomu?

Úvod

Pozitronová emisní tomografie (PET) s 2-[18F]fluoro-2-deoxy-D-glukózou (FDG) je efektivní a minimálně invazivní modalita, jež se stále více používá v diagnostice nádorových onemocnění, mimo jiné i v diagnostice/stagingu kolorektálního karcinomu (CRC). Co ovšem není zcela vyjasněné, je otázka, jaká je role PET vyšetření, pokud jde o detekci adenomů a CRC, zejména v časných stadiích.

Hodnocená populace pacientů

Autoři práce publikované v Journal of Gastroenterology and Hepatology studovali záznamy 2323 pacientů, kteří podstoupili jak totální kolonoskopii, tak také FDG-PET vyšetření. Hodnotili všechny takto vyšetřené pacienty mezi říjnem 2002 a zářím 2012. Nálezy získané PET vyšetřením byly srovnány s nálezy získanými při totální kolonoskopii, rozmezí mezi oběma vyšetřeními nesmělo přesahovat 1 rok. Hodnocené patologické léze byly definovány jako CRC či adenomy o velikosti 6 mm a více.

Výsledky

Při totální kolonoskopii bylo nalezeno 532 lézí o velikosti ≥ 6 mm. Z toho 56 představovalo CRC stadia T2−T4 dle klasifikace TNM a 39 lézí bylo ve stadiu T1. Pokud jde o adenomy, 223 jich bylo klasifikováno jako adenomy s pokročilou dysplazií a 214 jako adenomy s mírnou dysplazií (low grade).

Pouze 216 z 532 lézí bylo PET-pozitivních, což představuje 40,6 %. Senzitivita PET pro T2−T4 CRC dosahovala 92,2 %, pro T1 CRC pak 79,5 %. Pokud jde o adenomy, senzitivita PET byla významně nižší – 50,7 % pro adenomy s pokročilou dysplazií a pouze 9,3 % pro adenomy s mírnou dysplazií.

PET vyšetření detekovalo 76,5 % lézí hodnocených jako T1 CRC, jejichž velikost byla mezi 10 a 19 mm, a 85,0 % lézí T1 CRC, jež byly větší než 20 mm. Multivariační analýza, do které nebyly zahrnuty CRC T2−T4 léze, ukázala jako signifikantní tyto proměnné: maligní histologie, větší velikost léze, protrudující léze, vilózní typ a léze v distálním colon.

Závěr

Autoři tedy shrnují, že senzitivita PET pro detekci T2−T4 CRC lézí a také T1 CRC lézí je velmi slibná. Nicméně pokud jde o adenomy, senzitivita PET je velmi omezená, a to dokonce i v případech pokročilých dysplastických změn.

(eza)

Zdroj: Igarashi K. et al. Can positron emission tomography detect colorectal adenoma and cancers? J Gastroenterol Hepatol 2016 Aug 22, doi: 10.1111/jgh.13543 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Protilátky anti-EGFR vs. anti-VEGF v 1. linii léčby mCRC s divokým typem RAS − metaanalýza

Metaanalýza efektivity cílené léčby v kombinaci s chemoterapií prokázala větší benefit použití protilátek proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) oproti protilátkám proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru (VEGF) v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) s divokým (nemutovaným) typem RAS.

Metody a výsledky populačního screeningu kolorektálního karcinomu v České republice

Screening kolorektálního karcinomu představuje sekundární preventivní opatření, jehož cílem je včasný záchyt onemocnění, ideálně ještě ve stadiu premaligní dobře léčitelné léze. V České republice je prováděn převážně prostřednictvím imunochemických testů na okultní krvácení do stolice a screeningové kolonoskopie. Od roku 2014 funguje adresné zvaní cílové části populace k podstoupení screeningového vyšetření a do programu jsou nově zapojeni rovněž ambulantní gynekologové.

Panitumumab vykazuje v léčbě mCRC bez mutace KRAS stejnou účinnost a bezpečnost jako cetuximab

Porovnání panitumumabu a cetuximabu vždy v kombinaci s irinotekanem v léčbě 139 pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem KRAS ukázalo srovnatelnou účinnost obou cílených léčiv.Všechny novinky