Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba první linie metastazujícího kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS podle stanoviska Německé onkologické společnosti

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 16.6.2015

Léčba první linie metastazujícího kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS podle stanoviska Německé onkologické společnosti

Pracovní skupina pro nádory kolon, rekta a tenkého střeva Německé onkologické společnosti (Die Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie in der Deutschen Krebsgesellschaft, Arbeitsgruppe Kolon-/Rektum-/Dünndarmkarzinom – AIO KRK) představila v únoru 2015 svoje stanovisko k výběru léčby první linie u pacientů s divokým typem RAS. Doporučení vycházejí z hodnocení dat studií CALGB, FIRE-3 a PEAK a v souladu s předchozím stanoviskem z roku 2014 doporučují u pacientů bez mutací RAS v první linii zvážení nasazení protilátky proti receptoru pro epidermální růstový faktor (antiEGFR). Pacienti s mutacemi RAS nemají z léčby antiEGFR žádný prospěch.

Na výročním zasedání Americké společnosti pro klinickou onkologii v roce 2014 byly prezentovány předběžné výsledky americké randomizované studie CALGB, která u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem RAS porovnávala terapii první linie – kombinaci standardní chemoterapie s bevacizumabem a cetuximabem. Do studie bylo celkem zahrnuto 2334 pacientů, dostupné jsou ale jen výsledky od 1137 již ukončených pacientů. Tito pacienti měli všichni divoký typ KRAS na exonu 2 a podle volby ošetřujícího lékaře dostávali chemoterapii buď FOLFOX, nebo FOLFIRI. V intent-to-treat analýze pak podle předběžných výsledků nebyl zaznamenán žádný signifikantní rozdíl mezi cetuximabem a bevacizumabem v celkovém přežití ani u intervalu do progrese onemocnění. Na léčbu podle dosavadních výsledků této studie odpovídají asi dvě třetiny pacientů, použitá chemoterapie výsledky neovlivňuje.

Tato prezentovaná data ale nejsou kompletními výsledky studie CALGB, proto není možné je využít k definitivnímu hodnocení účinnosti bevacizumabu a cetuximabu. Problematický je i samotný design této studie. Data z jiných aktuálních analýz (především metaanalýza dat ze tří klinických studií FIRE-3, PEAK a CALGB od Khattaka a kolegů) totiž přinášejí jiné závěry – signifikantně lepšího celkového přežití dosahují pacienti léčení protilátkami antiEGFR (HR 0,77, p = 0,016).

Odborníci z AIO KRK tedy uzavírají, že v platnosti zůstává jejich stanovisko vydané v srpnu 2014. U pacientů s mCRC je doporučeno stanovení stavu mutací RAS (KRAS i NRAS). Pacienti s mutací RAS nemají z léčby antiEGFR protilátkami žádný prospěch, nicméně u vhodných pacientů s divokým typem RAS by mělo být v léčebném plánu zváženo primární nasazení protilátky proti EGFR.

(epa)

Zdroj: Arbeitsgruppe Kolon-/Rektum-/Dünndarmkarzinom, Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie in der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. Statement der AIO-KRK-Leitgruppe zur Wahl der Erstlinientherapie bei Patienten mit RAS Wildtyp: AIO-KRK-0306/FIRE-3-Studie und andere (aktuell: CALGB 80405, PEAK). Berlin, 24. 02. 2015.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zavedení samorozvíjejícího metalického stentu versus chirurgická intervence jako paliativní terapie u obstrukčního kolorektálního karcinomu

Samorozvíjející metalické stenty (SEMS) jsou velmi užitečné v léčbě pacientů s velkými obturujícími nádory kolorekta (CRC), v paliativní péči se ale příliš nevyužívají. Autoři následujícího článku si proto dali za cíl ověřit výhodnost zavedení SEMS v paliativní indikaci u pacientů s obturujícím CRC a srovnat rizika a výhody jejich použití s chirurgickým výkonem.

U 60 % pacientů s karcinomem kolorekta a synchronními metastázami se stále provádí resekce primárního tumoru

I přes současná konsenzuální doporučení podstoupila v USA v letech 2008–2010 resekci primárního nádoru značná část pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) a synchronními neresekovatelnými metastázami.

Analýza mutací cirkulujících nádorových buněk u pacientů s kolorektálním karcinomem a korelace s primární nádorovou tkání

Separace cirkulujících nádorových buněk (circulating tumor cells – CTCs) představuje neinvazivní způsob, jak se dostat k nádorovým buňkám u pacientů s rakovinou. Spolu s rozrůstajícími se možnostmi molekulární genetiky nabývají na významu i tyto buňky, protože by v budoucnosti mohly umožnit získat neinvazivně informace o primárním nádoru a jeho metastázách, progresi i vhodné léčbě.Všechny novinky